Box up là gìNghĩa từ Box up

Ý nghĩa của Box up là:

  • Đóng hộp (để mang đi)

Ví dụ minh họa cụm động từ Box up:

 
- At the end of term, I BOXED my books UP and sent them home.
Cuối học kỳ, tôi đóng hộp sách vở và gửi chúng về nhà.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Box up trên, động từ Box còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp