Brick in là gìNghĩa từ Brick in

Ý nghĩa của Brick in là:

  • Xây gạch bít cửa sổ, khoảng trống, ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Brick in:

 
- We BRICKED IN the side window.
Chúng tôi xây gạch bít chiếc cửa sổ bên sườn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Brick in trên, động từ Brick còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp