Brick up là gìNghĩa từ Brick up

Ý nghĩa của Brick up là:

  • Xây gạch bít cửa sổ, khoảng trống, ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Brick up:

 
- We BRICKED the back entrance UP.
Chúng tôi xây gạch bít cửa sau.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Brick up trên, động từ Brick còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp