Brush off là gìNghĩa từ Brush off

Ý nghĩa của Brush off là:

  • Phớt lờ đi, lờ đi

Ví dụ minh họa cụm động từ Brush off:

 
-  The minister BRUSHED OFF the criticism.
Ngài bộ trưởng đã lờ đi sự chỉ trích.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Brush off trên, động từ Brush còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp