Brush up là gìNghĩa từ Brush up

Ý nghĩa của Brush up là:

  • Cải thiện cấp tốc

Ví dụ minh họa cụm động từ Brush up:

 
-  She took a two-week course to BRUSH UP her Spanish before she went
travelling around South and Central America.
Cô ấy tham dự một khóa học hai tuần để cải thiện cấp tốc tiếng Tây Ba Nha
trước khi du lịch quanh khu vực Trung và Nam Mĩ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Brush up trên, động từ Brush còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp