Buff up on là gìNghĩa từ Buff up on

Ý nghĩa của Buff up on là:

  • Cải thiện kiến thức của bạn

Ví dụ minh họa cụm động từ Buff up on:

 
-  I BUFFED UP ON my grammar before the test.
Tôi đã cải thiện kiến thức ngữ pháp trước kì thi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Buff up on trên, động từ Buff còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp