Buff up là gìCụm động từ Buff up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Buff up

Ý nghĩa của Buff up là:

  • Đánh bóng, làm mịn

Ví dụ minh họa cụm động từ Buff up:

 
- The silver candlestick looked lovely after I BUFFED it UP.
Cây đèn mạ bạc trộng thật đẹp sau khi tôi đã đánh bóng nó.

Nghĩa từ Buff up

Ý nghĩa của Buff up là:

  • Cải thiện

Ví dụ minh họa cụm động từ Buff up:

 
- After the scandal, the politician tried to BUFF UP his public image.
Sau scandal, nhà chính khách đã cố gắng cải thiện hình ảnh công cộng của ông ấy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Buff up trên, động từ Buff còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp