Build in là gìCụm động từ Build in có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Build in

Ý nghĩa của Build in là:

  • Ghép, kết hợp cái gì đó từ lúc ban đầu

Ví dụ minh họa cụm động từ Build in:

 
- We are BUILDING encryption IN at every level.
Chúng tôi đang kết hợp sự mật mã hóa ở mọi mức độ ngay từ lúc ban đầu.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Build in trên, động từ Build còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp