Bump off là gìNghĩa từ Bump off

Ý nghĩa của Bump off là:

  • Khử, giết (ai)

Ví dụ minh họa cụm động từ Bump off:

 
- The drug dealer was BUMPED OFF by a rival gang.
Kẻ bán ma túy đã bị khử bởi một băng nhóm kình địch.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bump off trên, động từ Bump còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp