Bump up là gìNghĩa từ Bump up

Ý nghĩa của Bump up là:

  • Tăng hoặc nâng cái gì (giá, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Bump up:

 
- They BUMP UP the prices in the high season.
Họ nâng giá trong mùa cao điểm.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bump up trên, động từ Bump còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp