Burn down là gìNghĩa từ Burn down

Ý nghĩa của Burn down là:

  • Thiêu hủy, thiêu trụi

Ví dụ minh họa cụm động từ Burn down:

 
- They had to completely rebuild the museum after the old one BURNED DOWN.
Họ đã phải xây dựng lại hoàn toàn viện bảo tàng đó sau khi cái cũ đã bị thiêu
rụi hoàn toàn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Burn down trên, động từ Burn còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp