Butt in là gìNghĩa từ Butt in

Ý nghĩa của Butt in là:

  • Xen vào câu chuyện

Ví dụ minh họa cụm động từ Butt in:

 
-  I hope you don't mind me BUTTING IN on your conversation, ...
Tôi hy vọng bạn không phiền khi tôi xem vào câu chuyện của bạn, ..

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Butt in trên, động từ Butt còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp