Butt out là gìNghĩa từ Butt out

Ý nghĩa của Butt out là:

  • Đừng dính líu đến cái gì đó (công việc của người khác,...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Butt out:

 
- This is none of your business, so just BUTT OUT!
Đây không phải là công việc của bạn, vì thế đừng dính líu đến!

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Butt out trên, động từ Butt còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp