Buzz off là gìCụm động từ Buzz off có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Buzz off

Ý nghĩa của Buzz off là:

  • Rời đi, chuồn đi

Ví dụ minh họa cụm động từ Buzz off:

 
- I'm BUZZING OFF now- I have to meet some people.
Tôi đi bây giờ đây - Tôi phải gặp một vài người nữa.

Nghĩa từ Buzz off

Ý nghĩa của Buzz off là:

  • Cút đi

Ví dụ minh họa cụm động từ Buzz off:

 
- He told them to BUZZ OFF because they were annoying him.
Anh ta bảo họ cút đi bởi vì họ làm anh ta giận dữ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Buzz off trên, động từ Buzz còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp