Ice over là gìNghĩa từ Ice over

Ý nghĩa của Ice over là:

  • Bị bao phủ bởi băng, tuyết

Ví dụ cụm động từ Ice over

Ví dụ minh họa cụm động từ Ice over:

 
-  The river has ICED OVER.
Con sông bị bao phủ bởi tuyết.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Ice over trên, động từ Ice còn có một số cụm động từ sau:


i-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp