Ice up là gìNghĩa từ Ice up

Ý nghĩa của Ice up là:

  • Bị bao phủ bởi băng, tuyết làm cản trở công việc

Ví dụ cụm động từ Ice up

Ví dụ minh họa cụm động từ Ice up:

 
-  The engine had ICED UP and wouldn't start.
Động cơ bị đóng băng rồi, nó không khởi động được.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Ice over trên, động từ Ice còn có một số cụm động từ sau:


i-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp