Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 1)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Trong Word để xuống dòng mà không qua đoạn mới, nhấn tổ hợp phím:

Quảng cáo

A. Ctrl + Shif

B. Ctrl + Enter

C. Shift + Enter

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 2 Để có thể gõ được chữ có dấu tiếng Việt với bảng mã là VNI-WINDOWS thì có thể chọn font nào?

A. Arial, hoặc Times New Roman.

B. VNI-Times, VNI-Helve.

C. Cả a và b đều đúng.

D. Cả a và b đều sai.

Câu 3 Cách bố trí dấu chấm câu nào sau đây là đúng khi gõ văn bản:

A. (Mặt trời nhô lên phía đông . Một ngày bắt đầu !)

B. (Mặt trời nhô lên phía đông.Một ngày bắt đầu!)

C. (Mặt trời nhô lên phía đông. Một ngày bắt đầu!)

D. (Mặt trời nhô lên phía đông .Một ngày bắt đầu !)

Quảng cáo

Câu 4 Trong Microsoft Word nhóm lệnh trong mênu Insert có chức năng:

A. Định dạng các đối tượng trong văn bản

B. Điều chỉnh văn bản

C. Chèn các đối tượng vào văn bản

D. Thiết lập các giá trị mặc định cho Word.

Câu 5 Hãy chọn phương án sai. Để in văn bản ta thực hiện

A. Nhấp chuột lên biểu tượng trên thanh công cụ.

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P

C. Lệnh File \ Print

D. Lệnh File \ Print Preview

Câu 6 Trong Microsoft Word nhóm lệnh trong mênu Edit có chức năng:

A. Cập nhật văn bản

B. Biên tập văn bản

C. Chèn các đối tượng khác vào văn bản

D. Thiết lập các giá trị mặc định cho Word.

Quảng cáo

Câu 7 Trong soạn thảo Word, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách liệt kê dạng ký hiệu và số thứ tự, ta thực hiện:

A. Tools / Bullets and Numbering

B. Format / Bullets and Numbering

C. File / Bullets and Numberin

D. Edit / Bullets and Numbering

Câu 8 Khi soạn thảo văn bản Word, thao tác nào cho phép để mở nhanh hộp thoại Find and Replace (tìm kiếm và thay thế):

A. Ctrl + X    B. Ctrl + A    C. Ctrl + C     D. Ctrl + F

Câu 9 Hãy chọn câu sai trong các câu dưới đây:

A. Mỗi lần lưu văn bản bằng lệnh File→Save, người dùng đều phải cung cấp tên tệp văn bản bất kể là đã đặt tên văn bản và lưu trước đó;

B. Để kết thúc phiên làm việc với MS - Word chọn File → Exit.

C. Để kết thúc phiên làm việc với văn bản hiện hành chọn File → Close.

D. Các tệp soạn thảo trong MS – Word có phần mở rộng ngầm định là .doc;

Câu 10 Để lưu tập tin với một tên khác, vào lệnh:

A. File / New…     B. File / Open

C. File / Save As…     D. File / Save

Câu 11 Muốn lưu văn bản vào đĩa, ta thực hiện:

A. Edit → Save…     B. Insert → Save…

C. File → Save…     D. Edit → Save as…

Câu 12 Nút lệnh Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 1) trên thanh công cụ định dạng dùng để?

A.Chọn cở chữ;     B. Chọn màu chữ.

C. Chọn Font (phông chữ);     D. Chọn kiểu gạch dưới;

Câu 13 Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn. Ta thực hiện lệnh Format → Font … và chọn cỡ chữ trong ô:

A. Font Style     B. Font

C. Size     D. Small caps

Câu 14 Để định dạng chữ nghiên cho một nhóm kí tự đã chọn. Ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây ?

A. Ctrl + I     B. Ctrl + B

C. Ctrl + E     D.Ctrl + L

Câu 15 Các lệnh định dạng văn bản được chia thành các loại sau:

A. Định dạng kí tự     B. Định dạng đoạn văn bản

C. Định dạng trang     D. Cả A, B và C

Câu 16 Nút lệnh Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 1) trên thanh công cụ dùng để

A. căn lề giữa cho đoạn văn bản;

B. căn lề trái cho đoạn văn bản;

C. căn đều hai bên cho đoạn văn bản.

D. căn lề phải cho đoạn văn bản;

Câu 17 Để gạch chân một từ hay cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó, ta thực hiện:

A. Nháy vào nút lệnh Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 1) trên thanh công cụ;

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+I;

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B;

D. Nháy vào nút lệnh Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 1) trên thanh công cụ;

Câu 18 Các công cụ trợ giúp soạn thảo, đó là:

A. Tìm kiếm và thay thế.

B. Gõ tắt và sữa lỗi.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Câu 19 Để tìm và thay thế một từ trong văn bản bằng một từ khác, thực hiện:

A. Edit → Find     B. Edit → Replace

C. Edit → Find and Replace     D. Cả A và B

Câu 20 Để thực hiện được việc sửa lỗi cũng như gõ tắt trong tiếng Việt ta sử dụng lệnh:

A. Insert → AutoCorrect Options…     B. Tools → AutoCorrect Options…

C. Format → AutoCorrect Options…     D. Table → AutoCorrect Options…

Phần tự luận

Câu 1Hãy nối nội dung cột 1 với nội dung cột 2

CỘT 1 CỘT 2
1. Ctrl + V a,Tạo tập tin văn bản mới
2. Ctrl + S b,Chọn (bôi đen) toàn bộ văn bản
3. Ctrl + X c,Định dạng chữ gạch chân
4. Ctrl + O d,Sao chép đối tượng vào clipboard
e,Dán đối tượng trong clipboard
f,Mở hộp thoại in ấn
g,Lưu tập tin đang soạn thảo
h,Định dạng chữ đậm
i,Mở hộp thoại tìm kiếm
j,Định dạng chữ in nghiêng
k,Xóa đối tượng và lưu vào clipboard
l,Mở tập tin đã có

Câu 2Hãy nêu các thao tác cần thực hiện:

a)Định dạng kí tự.

b)In văn bản.

Gộp nhiều ô thành một ô.

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A B A C C D B B D A C
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A C C C A D C D D D B

Phần tự luận

Câu 1

1-e, 2-g, 3-k, 4-l

Câu 2

a) Định dạng kí tự: (1đ)

C1: Sử dụng lệnh: Format→Font…để mở hộp thoại Font.

C2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng

b) In văn bản (1đ):

C1: Dùng lệnh: File→Print…

C2: Nhấn tổ hợp phím: Ctrt + P.

C3: Nháy chuột vào nút Print trên thanh công cụ chuẩn.

c) Gộp nhiều ô thành một ô (1đ):

- Chọn các ô cần gộp.

- Dùng lệnh Table→Merge Cells hoặc nút lệnh Merge Cells trên thanh công cụ Table and Borders.

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-kiem-tra-1-tiet-tin-hoc-10-hoc-ki-2-lan-1.jsp

2005 - Toán Lý Hóa