Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 4)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Hệ soạn thảo văn bản có thể làm được những việc gì ?:

Quảng cáo

A. Nhập và lưu trữ văn bản.

B. Sửa đổi văn bản

C. Trình bày văn bản

D. Cả A, B và C

Câu 2 Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

A. Tính toán và lập bản.

B. Tạo các tệp đồ hoạ.

C. Soạn thảo văn bản.

D. Chạy các chương trình ứng dụng khác.

Câu 3 Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn?

A. Kí tự - câu - từ - đoạn văn bản.

B. Kí tự - từ - câu - đoạn văn bản.

C. Từ - kí tự - câu - đoạn văn bản.

D. Từ - câu - đoạn văn bản – kí tự.

Quảng cáo

Câu 4 Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản?

A. Chỉnh sửa – trình bày – gõ văn bản – in ấn.

B. Gõ văn bản - chỉnh sửa – trình bày – in ấn.

C. Gõ văn bản – trình bày - chỉnh sửa – in ấn.

D. Gõ văn bản – trình bày – in ấn - chỉnh sửa.

Câu 5 Trong các phông chữ dưới đây, phông chữ nào dùng mã Unicode

A. VNI-Times

B. .VnArial

C. .VnTime

D. Arial

Câu 6 Trong các bộ mã dưới đây, bộ mã nào không hỗ trợ Tiếng Việt?

A. ASCII

B. UNICODE

C. TCVN3

D. VNI

Quảng cáo

Câu 7 Trong các phông chữ cho hệ điều hành WINDOWS dưới đây, phông chữ nào không dùng mã VNI Windows?

A. Time New Roman

B. VNI-Times

C. VNI-Top

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 8 Trong Microsoft Word, giả sử hộp thoại Font đang hiển thị là Time New Roman, để gõ được Tiếng Việt, trong trình gõ chữ việt (Unikey,Vietkey )cần xác định bảng mã nào dưới đây:

A. VietWare_X     B. Unicode

C. TCVN3_ABC     D.VNI Win

Câu 9 Để khởi động phần mềm MS Word, ta

A. Nháy chuột vào Start → All Programs → Microsoft Word

B. Nháy chuột vào biểu tượng Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 4) trên màn hình nền

C. Nháy đúp chuột vào biểu tượng Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 4) trên màn hình nền

D. Cả A và C

Câu 10 khi trình bày văn bản, không thực hiện việc nào dưới đây?

A.Thay đổi khoảng cách giữa các đoạn;

B.Sửa chính tả;

C.Chọn cỡ chữ;

D.Thay đổi hướng giấy.

Câu 11 Để sao chép đoạn văn từ vị trí này tới vị trí khác trong một văn bản bằng cách kéo thả chuột, cần phải nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả?

A.Nhấn giữ phím Shift;

B.Nhấn giữ phím Ctrl;

C.Nhấn giữ phím Alt;

D.Nhấn giữ đồng thời hai phím Ctrl và Alt.

Câu 12 Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn, ta thực hiện lệnh Format -> Font… và chọn cỡ chữ trong ô:

A.Font style;

B.Font;

C.Small caps;

D.Size.

Câu 13 Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

A.File-> Page Setup…;    B.Edit-> Page Setup…;

C.File-> Print Setup…;    D.Format-> Page Setup….

Câu 14 Để tìm cụm từ “Hà” trong đoạn văn bản và thay thế thành “Hồng”, ta thực hiện:

A.Lệnh Edit-> Goto…;

B.Lệnh Edit-> Search;

C.Lệnh Edit->Replace…;hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl +H

D.Lệnh Edit->Replace…;hoặc nhấn tổ hợp phím Alt +H

Câu 15 Những phát biểu nào sau đây là đúng đối với việc dử dụng phím tắt?

A.Mất nhiều thời gian hơn;

B.Phải nhớ tổ hợp phím;

C.Cần phải mở bảng chọn tương ứng;

D.Nhanh hơn.

Câu 16 Muốn huỷ bỏ một thao tác vừa thực hiện (chẳng hạn xoá nhầm một kí tự), thao tác nào là SAI

A.Nháy chuột vào nútĐề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 4) ;

B.Chọn lệnh Edit -> Undo;

C.Nhấn tổ hợp phím Ctrl +z;

D.Chọn lệnh Edit -> Redo.

Hãy chọn các phương án đúng.

Câu 17 Nhấn phím Ctrl và End đồng thời sẽ thực hiện được việc nào trong các việc được liệt kê sau đây?

A.Đặt con trỏ văn bản đến cuối từ hiện tại;

B.Đặt con trỏ văn bản đến cuối đoạn hiện tại;

C.Đặt con trỏ văn bản đến cuối dòng hiện tại;

D.Đặt con trỏ văn bản đến cuối văn bản.

Câu 18 Hãy chọn câu ĐÚNG trong những câu sau?

A.Các tệp soạn thảo trong word có đuôi ngầm định là .xls;

B.Để kết thúc phiên làm việc với word cách duy nhất là chọn File -> Exit;

C.Mỗi lần lưu văn bản bằng lệnh File -> Save, người dùng đều phải cung cấp tên văn bản;

D.Có nhiều cách để mở tệp văn bản trong word.

Câu 19 Để đinh dạng cụm từ “ Việt Nam” thành “Việt Nam”, sau khi chọn cụm từ đó ta cần dùng tổ hợp phím nào sau đây?

A.Ctrl + I;     B.Ctrl + U;     C.Ctrl + B;     D.Ctrl + E.

Câu 20 Để tạo bảng ta thực hiện:

A.Lệnh Table-> insert-> Table…;

B.Lệnh Tools->insert-> Table…;

C.Lệnh insert->Table;

D.Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T.

Câu 21 Lệnh Format-> Borders and Shading…dùng để:

A.Tạo đường viền và tô màu nền cho đoạn văn bản;

B.định dạng bảng;

C.Tạo đường viền và tô màu nền cho bảng;

D.Tạo đường viền và tô màu nền cho kí tự;

Hãy chọn phương án sai

Câu 22 Nút lệnh Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 4) trên thanh công cụ định dạng dùng để?

A. Chọn cở chữ;     B. Chọn màu chữ.

C. Chọn kiểu gạch dưới;     D. Chọn Font (phông chữ);

Câu 23 Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn. Ta thực hiện lệnh Format → Font … và chọn cỡ chữ trong ô:

A. Font Style     B. Font

C. Size     D. Small caps

Câu 24 Để định dạng chữ đậm cho một nhóm kí tự đã chọn. Ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây ?

A. Ctrl + I     B. Ctrl + L

C. Ctrl + E     D. Ctrl + B

Câu 25 Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

A. File→ Page Setup…     B. Edit → Page Setup…

C. File → Print Setup…     D. Format → Page Setup…

Câu 26 Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

A. Phông (Font) chữ     B. Kiểu chữ (Type)

C. Cỡ chữ và màu sắc     D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 27 Nút lệnh Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 4) trên thanh công cụ dùng để

A. căn lề giữa cho đoạn văn bản;

B. căn lề trái cho đoạn văn bản;

C. căn đều hai bên cho đoạn văn bản.

D. căn lề phải cho đoạn văn bản;

Câu 28 Để gạch dưới một từ hay cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó, ta thực hiện:

A. Nháy vào nút lệnh Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 4) trên thanh công cụ;

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+I;

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B;

D. Nháy vào nút lệnh Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 4) trên thanh công cụ;

Câu 29 Các công cụ trợ giúp soạn thảo, đó là:

A. Tìm kiếm và thay thế.     B. Gõ tắt và sữa lỗi.

C. Cả A và B đều đúng.     D. Cả A và B đều sai.

Câu 30 Để tìm và thay thế một từ trong văn bản bằng một từ khác, thực hiện:

A. Edit → Find     B. Edit → Replace

C. Edit → Find and Replace     D. Cả A và B

Câu 31 Để thực hiện được việc sửa lỗi cũng như gõ tắt trong tiếng Việt ta sử dụng lệnh:

A. Insert → AutoCorrect Options…

B. Tools → AutoCorrect Options…

C. Format → AutoCorrect Options…

D. Table → AutoCorrect Options…

Câu 32 Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện:

A. Insert → Table

B. Table → Insert → Table

C. Insert → Insert → Table

D. Tools → Insert → Table

Câu 33 Trong Word, thực hiện lệnh Table → Delete → Columns trong bảng để:

A. Chèn các dòng     B. Chèn các cột

C. Xóa các dòng     D. Xóa các cột

Câu 34 Để gộp nhiều ô trong bảng thành một ô, ta chọn các ô cần gộp sau đó thực hiện lệnh:

A. Table → Split cell

B. Format → Merge cells

C. Table → Merge cells

D. Đáp án khác

Câu 35 Trong các bộ mã dưới đây,bộ nào không hỗ trợ gõ tiếng việt

A. TCVN3 B. VNI

C. Unicode D. ACSII

Câu 36 Trong word ,muốn lưu tập tin văn bản ta dùng tổ hợp phím gì?

A. Dùng lệnh File chọn Save

B. CTRL+S

C. Tất cả các câu trên đều đúng

D. Click vào biểu tượng Save

Câu 37 Trong word,muốn định dạng kiểu danh sách ta dùng lệnh

A. Format->Bullets and numbering…

B. File->column

C. Format->Font

D. Format->Borders and shading….

Câu 38 Trong word, ta muốn chọn màu cho chữ ta dùng lệnh:

A. Format->Font    B. Format->color

C. Edit->Font    D. File->Font

Câu 39 Trong word, muốn cắt một khối văn bản ta dùng lệnh:

A. Edit->Copy    B. File->Copy

C. File->Cut    D. Edit->Cut

Câu 40 Trong word,muốn tách một ô trong bảng thành nhiều ô ta dùng:

A. Table/ Meger cells    B. Table/ insert cells

C. Table/ select cells    D. Table/ split cells

Đáp án

   

Phần trắc nghiệm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A D C B B D A A B D B
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A B D A C D D D D C A
CÂU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đ/A D D C D A D A D C D
CÂU 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Đ/A B B D C D C A A D D

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-kiem-tra-1-tiet-tin-hoc-10-hoc-ki-2-lan-1.jsp

2005 - Toán Lý Hóa