Top 34 Đề kiểm tra, đề thi Địa Lí 10 Học kì 2 có đáp án, cực hay

Phần dưới là danh sách Top 34 Đề kiểm tra Địa Lí 10 Học kì 2 có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Địa Lí lớp 10.

Mục lục Đề kiểm tra Địa Lí 10 Học kì 2

Đề kiểm tra Địa Lí 10 theo PPCT

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề thi Địa Lí 10 Giữa học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 10

Quảng cáo

Đề kiểm tra Địa Lí 10 theo chương

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 7: Địa lý nông nghiệp

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 8: Địa lý công nghiệp

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 9: Địa lý dịch vụ

Quảng cáo

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:Các trung tâm công nghiệp thường được phân bố ở gần cảng biển, cảng sông, đầu mối giao thông thể hiện sự ảnh hưởng của nhân tố: 1 điểm

A. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên.        B. Vị trí địa lý.

C. Cơ sở vật chất, hạ tầng.        D. Chính sách của nhà nước

Câu 2:Các ngành công nghiệp khai khoáng thường được phân bố ở gần cảng biển, cảng sông thể hiện sự ảnh hưởng của nhân tố: 1 điểm

A. Gần nguồn nước.        B. Gần đầu mối giao thông.

C. Gần nguồn khoáng sản.        D. Gần các khu dân cư.

Câu 3:Trong sản xuất công nghiệp, khi tác động vào đối tượng lao động thì sản phẩm sẽ là: 1 điểm

A. Tư liệu sản xuất        B. Nguyên liệu sản xuất

C. Vật phẩm tiêu dùng        D. Máy móc

Câu 4:Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là: 1 điểm

A. Có tính tập trung cao độ        B. Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định

C. Cần nhiều lao động        D. Phụ thuộc vào tự nhiên

Câu 5:Loại than nào sau đây có trữ lượng lớn nhất thế giới? 1 điểm

A. Than nâu    B. Than đá     C. Than bùn     D. Than mỡ

Câu 6:Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước: 1 điểm

A. Đang phát triển        B. Có trữ lượng than lớn

C. Có trữ lượng khoáng sản lớn        D. Có trình độ công nghệ cao

Câu 7:Qúa trình chuyển dịch từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế dựa vào sản xuất công nghiệp gọi là: 1 điểm

A. Hiện đại hóa     B. Cơ giới hóa     C. Công nghiệp hóa     D. Đô thị hóa

Câu 8:Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp? 1 điểm

A. Sản xuất phân tán trong không gian

B. Sản xuất bao gồm hai giai đoạn

C. Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân bố tỉ mỉ, có sự phối

hợp chặt chẽ để tạo ra sản phẩm cuối cùng

D. Sản xuất có tính tập trung cao độ

Câu 9:Công nghiệp dệt, may thuộc nhóm ngành nào? 1 điểm

A. Công nghiệp nặng       B. Công nghiệp nhẹ

C. Công nghiệp vật liệu       D. Công nghiệp chế biến

Câu 10:Công nghiệp mũi nhọn là những ngành công nghiệp: 1 điểm

A. Có hàm lượng kỹ thuật cao và mới ra đời gần đây

B. Phát triển nhằm mục đích phục vụ cho xuất khẩu

C. Có vai trò quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước

D. Có tốc độ phát triển nhanh nhất trong số các ngành công nghiệp

Đáp án

(Mỗi câu trắc nghiệm tương ứng với 1 điểm)

Câu 1.

Các trung tâm công nghiệp thường được phân bố ở gần cảng biển, cảng sông, đầu mối giao thông thể hiện sự ảnh hưởng của nhân tố vị trí địa lý.

Chọn: B.

Câu 2.

Các ngành công nghiệp khai khoáng thường được phân bố ở gần cảng biển, cảng sông, đầu mối giao thông thể hiện sự ảnh hưởng của nhân tố các đầu mối giao thông vận tải.

Chọn: B.

Câu 3.

Trong sản xuất công nghiệp, khi tác động vào đối tượng lao động thì sản phẩm sẽ là các vật phẩm tiêu dùng.

Chọn: C.

Câu 4.

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là có tính tập trung cao độ không phân tán và phân bố lẻ tẻ trong không gian như sản xuất nông nghiệp.

Chọn: A.

Câu 5.

Trên thế giới có nhiều loại than như than đá, than bùn, than mở, than nâu,… nhưng than đá là loại than có trữ lượng lớn nhất thế giới hiện nay.

Chọn: B.

Câu 6.

Những nước có sản lượng khai thác than lớn là những nước có trữ lượng than lớn.

Chọn: B.

Câu 7.

Qúa trình chuyển dịch từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế dựa vào sản xuất công nghiệp gọi là quá trình công nghiệp hóa.

Chọn: C.

Câu 8.

Đặc điểm của ngành công nghiệp là sản xuất bao gồm hai giai đoạn; Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân bố tỉ mỉ, có sự phối hợp chặt chẽ để tạo ra sản phẩm cuối cùng và sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao độ.

Chọn: A.

Câu 9.

Các ngành công nghiệp như dệt, may, da giầy đều thuộc nhóm ngành công nghiệp nhẹ.

Chọn: B.

Câu 10.

Công nghiệp mũi nhọn là những ngành công nghiệp có vai trò quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước.

Chọn: C.

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Giữa học kì 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của:0.5 điểm

A. Điểm công nghiệp         B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp         D. Vùng công nghiệp

Câu 2:Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật? 0.5 điểm

A. Luyện kim     B. Hóa chất     C. Năng lượng     D. Cơ khí

Câu 3:Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành các nhóm ngành nào sau đây? 0.5 điểm

A. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nhẹ

B. Công nghiệp khai thác, công nghiệp nặng

C. Công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến

D. Công nghiệp chế biến, công nghiệp nhẹ

Câu 4:. Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là: 0.5 điểm

A. Trung Đông     B. Bắc Mĩ     C. Mĩ Latinh     D. Nga và Đông Âu

Câu 5:. Về phương diện quy mô có thể xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn như sau: 0.5 điểm

A. Điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp

B. Điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp

C. Khu công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, điểm công nghiệp

Câu 6:Ngành công nghiệp thường đi trước một bước trong quá trình công nghiệp hóa của các nước là: 0.5 điểm

A. Cơ khí     B. Luyện kim     C. Năng lượng     D. Dệt

Câu 7:Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?0.5 điểm

A. Điểm công nghiệp         B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp             D. Vùng công nghiệp

Câu 8:Vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp được thể hiện: 0.5 điểm

A. Cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất cho tất cả các ngành kinh tế

B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

C. Tạo ra phương pháp tổ chức và quản lí tiên tiến

D. Khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên

Phần tự luận

Câu 1: 4 điểm

Em hãy cho biết sự khác biệt của sản xuất công nghiệp so với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp?

Câu 10:2 điểm

Em hãy nêu vai trò của ngành công nghiệp điện tử - tin học?

Đáp án

Phần trắc nghiệm(Mỗi câu trắc nghiệm tương ứng với 0,5 điểm)

Câu 1.

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của vùng công nghiệp.

Chọn: D.

Câu 2.

Ngành công nghiệp năng lượng được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật.

Chọn: C.

Câu 3.

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia thành hai nhóm ngành, đó là ngành công nghiệp khai thác và ngành công nghiệp chế biến.

Chọn: C.

Câu 4.

Các nước ở khu vực Trung Đông là những nước có sản lượng khai thác dầu mỏ, khí đốt đứng đầu thế giới, trong đó có một số nước tiêu biểu như A – rập Xê – út, Irac, Irap,…

Chọn: A.

Câu 5.

Về phương diện quy mô có thể xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp và hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có qui mô lớn nhất là vùng công nghiệp.

Chọn: A.

Câu 6.

Ngành công nghiệp thường đi trước một bước trong quá trình công nghiệp hóa của các nước là năng lượng. Điển hình như điện lực, nhiệt điện, các nguồn năng lượng sạch (thủy triều, gió, hạt nhân,…).

Chọn: C.

Câu 7.

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có quy mô lớn nhất là khu công nghiệp tập trung.

Chọn: B.

Câu 8.

Vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp là cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất cho tất cả các ngành kinh tế.

Chọn: A.

Phần tự luận

Câu 1.

- Sản xuất công nghiệp bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn tác động vào đối tượng lao động và giai đoạn chế biến các nguyên liệu đó thành tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng. (1,5 điểm)

- Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ. (1 điểm)

- Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp chặt chẽ để tạo ra sản phẩm cuối cùng. (1,5 điểm)

Câu 2.

- Đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống công nghiệp trên thế giới ở thế kỉ XXI nhằm đưa nền kinh tế - xã hội lên một trình độ cao mới. (1 điểm)

- Là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước, đồng thời là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới. (1 điểm)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa