Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

    Đề thi Giữa học kì 2

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Quảng cáo

Câu 1. Kết quả của phép tính 245 – 59 là:

A. 186     B. 304

C. 168     D. 286

Câu 2. Đổi 1m = … cm. Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

A. 10     B. 100

C. 1     D. 1000

Câu 3. Kết quả của phép tính 0 : 4 là

A. 0     B. 1

C. 2     D. 4

Câu 4. Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Chu vi hình vẽ trên là:

A. 12cm     B. 14cm

C. 16cm     D. 18cm

Câu 5. Số lớn nhất có ba chữ số là

A. 999     B. 998

C. 1000     D. 100

Câu 6. Số gồm 7 trăm, 6 chục và 2 đơn vị là:

Quảng cáo

A. 726     B. 267

C. 762     D. 276

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính và tính:

465 + 213

857 – 432

156 - 19

203 + 296

Câu 8. (1 điểm) Tính:

a) 10kg + 36kg – 21kg

b) 18cm : 2 + 45cm

Câu 9. (1 điểm) Tìm x, biết:

a) x × 3 = 3 × 10

b) 37 – x = 27 – 3

Câu 10. (2 điểm) Có 36 chiếc ghế được xếp đều vào 4 dãy. Hỏi mỗi dãy có bao nhiêu chiếc ghế?

Câu 11. (1 điểm) Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Chọn A

Câu 2. Chọn B

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn C

Câu 5. Chọn A

Câu 6. Chọn C

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7.

Quảng cáo
Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2) Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Câu 8.

a) 10kg + 36kg – 21kg = 46kg – 21kg = 25kg

b) 18cm : 2 + 45cm = 9cm + 45cm = 54cm

Câu 9.

a.

x × 3 = 3 × 10

x × 3 = 30

x = 30 : 3

x = 10

b.

37 – x = 27 – 3

37 – x = 24

x = 37 – 24

x = 13

Câu 10.

Bài giải

Mỗi dãy có số ghế là:

36 : 4 = 9 (ghế)

Đáp số: 9 ghế

Câu 11.

Bài giải

Các số có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị là: 31; 62; 93

Số lớn nhất trong ba số đó là: 93

Đáp số: 93

Tải xuống

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học