Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

    Đề thi Giữa học kì 2

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Quảng cáo

Câu 1. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau mà tổng hai chữ số của số đó bằng 8 là

A. 78     B. 79

C. 80     D. 81

Câu 2. Trong một phép trừ, số bị trừ là 42, hiệu là 18. Số trừ là:

A. 24     B. 60

C. 42     D. 18

Câu 3. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 thành tích ta được:

A. 5 × 5    B. 5 × 6

C. 5 × 3     D. 5 × 2

Câu 4. Thứ hai tuần này là ngày 12. Hỏi thứ hai tuần sau là ngày bao nhiêu?

A. 17     B. 18

C. 19     D. 20

Câu 5. Tìm x, biết: x × 5 = 15

A. x = 3    B. x = 4

C. x = 5     D. x = 2

Câu 6. Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

II. Phần tự luận (7 điểm)

Quảng cáo

Câu 7. (2 điểm) Tính:

3 × 7 =

5 lít × 2 =

20 : 5 =

35kg : 5 =

Câu 8. (1 điểm) Tìm x, biết:

a) 3 × x = 27

b) x : 5 = 4

Câu 9. (2 điểm) Có 18 bạn chia đều thành 3 nhóm, sau đó mỗi nhóm lại chia thành hai nhóm nhỏ. Hỏi:

a) Mỗi nhóm có mấy bạn?

b) Có tất cả nhiêu nhóm nhỏ?

Câu 10. (2 điểm) Một hộp bút chì có 24 chiếc. Sau khi lấy đi 1/4 số bút để bán thì trong hộp còn lại bao nhiêu chiếc bút chì?

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Chọn C

Câu 2. Chọn A

Câu 3. Chọn B

Câu 4. Chọn C

Câu 5. Chọn A

Câu 6. Chọn D

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7.

Quảng cáo

3 × 7 = 21     5 lít × 2 = 10 lít

20 : 5 = 4     35kg : 5 = 7kg

Câu 8.

a.

3 × x = 27

x = 27 : 3

x = 9

b.

x : 5 = 4

x = 4 × 5

x = 20

Câu 9.

Bài giải

a) Mỗi nhóm có số bạn là:

18 : 3 = 6 (bạn)

b) Có số nhóm nhỏ là:

2 × 3 = 6 (nhóm)

Đáp số: a) 6 bạn; b) 6 nhóm

Câu 10.

Bài giải

Đã bán số bút chì là:

24 : 4 = 6 (bít chì)

Trong hộp còn lại số bút chì là:

24 – 6 = 18 (chiếc)

Đáp số: 18 chiếc bút chì

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học