30 Đề thi Toán lớp 2 Giữa học kì 1 năm 2024 (có đáp án)

Trọn bộ 30 đề thi Toán lớp 2 Giữa học kì 1 sách mới Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 2.

30 Đề thi Toán lớp 2 Giữa học kì 1 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử Đề thi GK1 Toán 2 KNTT Xem thử Đề thi GK1 Toán 2 CTST Xem thử Đề thi GK1 Toán 2 CD

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 1 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bộ đề thi Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bộ đề thi Toán lớp 2 Cánh diều

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Chân trời sáng tạo

Bài thi môn: Toán lớp 2

Năm 2023

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm (Khoanh vào trước đáp án đúng)

Câu 1: Số gồm 6 chục và 7 đơn vị được viết là:

A. 76
B. 67
C. 70
D. 60

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 54 = 50 + .....

A. 4
B. 5
C. 50
D. 40

Câu 3: Số bị trừ là 24, số trừ là 4. Vậy hiệu là:

A. 19
B. 20
C. 21
D. 22

Câu 4: Số liền sau số 89 là:

A. 86
B. 88.
C. 87.
D. 90.

Câu 5: Tổng của 46 và 13 là:

A. 57
B. 58
C. 59
D. 60

Quảng cáo

Câu 6: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 40 + 40 ..... 90

A. >
B. <
C. =
D. +

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 2 năm 2024 (sách mới)

A. 6
B. 5
C. 4
D. 3

Câu 8: Viết phép tính vào ô trống:

Lớp 2A có 21 bạn nam và 17 bạn nữ. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh?Quảng cáo

II. Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 25 + 12

b, 18 + 3

c, 78 - 31

d, 79 - 25

Bài 2: Điền số thích hợp vào trống:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 2 năm 2024 (sách mới)

Bài 3: Trong can to có 17 lít nước mắm. Mẹ đã rót nước mắm từ can to và đầy một can 6 lít. Hỏi trong can to còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 4: Viết tất cả các số có hai chữ số lập được từ 3 số: 5, 0, 2.

............................................................................................................................

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Kết nối tri thức

Bài thi môn: Toán lớp 2

Năm 2023

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số liền trước của số 80 là:

A. 70

B. 81

C. 79

D. 82

Câu 2. Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là:

A. 502

B. 552

C. 25

D. 52

Câu 3. Số tám mươi tư viết là:

A. 48

B. 804

C. 84

D. 448

Câu 4. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 8 + 5 ….15

A. >

B. <

C. =

D. Dấu khác

Câu 5. Lan có 7 cái kẹo, Mai có 8 cái kẹo. Cả hai bạn có …. cái kẹo?

A. 14 cái kẹo

B. 13 cái kẹo

C. 15 kẹo

D. 15 cái kẹo

Câu 6.

Tổng của 31 và 8 là:

A.38

B. 37

C. 23

D.39


Hiệu của 48 và 23 là:

A. 24

B. 46

C. 25

D. 20

Câu 7.

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 99

B. 89

C. 98

D. 90

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:

A. 10

B. 100

C. 89

D. 90

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a) 31 + 7

b) 78 - 50

Bài 2. Lớp 2A có 35 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A là 3 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Hình bên có:

a) Có …….. hình chữ nhật.

b) Có ……...hình tam giác.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 2 năm 2024 (sách mới)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Cánh diều

Bài thi môn: Toán lớp 2

Năm 2023

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm (Khoanh vào trước đáp án đúng)

Câu 1. Các số tròn chục bé hơn 50 là:

A. 10 ; 20 ; 30 ; 50
B. 10 ; 20 ; 30 ; 40
C. 0 ; 10 ; 20 ; 30
D. 20 ; 10 ; 30 ; 50

Câu 2. Kết quả của phép tính 75 + 14 là:

A. 79
B. 78
C. 80
D. 89

Câu 3. Số thích hợp viết vào chỗ chấm cho đúng thứ tự:

90 ; …….. ; …….. ; 87 là:

A. 91 ; 92
B. 88 ; 89
C. 89 ; 88
D. 98 ; 97

Câu 4. Trong bãi có 58 chiếc xe tải. Có 38 chiếc rời bãi. Số xe tải còn lại trong bãi là:

A. 20 chiếc
B. 96 chiếc
C. 30 chiếc
D. 26 chiếc

Câu 5. Tính: 47 kg + 22 kg = ? kg

A. 59
B. 69
C. 79
D. 39

Câu 6. Cho: … > 70. Số thích hợp để điền vào ô trống là:


A. 60
B. 70
C. 80
D. 69

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

45 + 32 6 + 51 79 – 25 68 - 7

Câu 8. Tính:

a. 8 + 9 = 16 - 9 =

b. 13l – 6l = 8l + 7l =

Câu 9. Bao gạo to cân nặng 25 kg gạo, bao gạo bé cân nặng 12 kg gạo. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 10. Điền số thích hợp vào ô trống.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 2 năm 2024 (sách mới)

Xem thử Đề thi GK1 Toán 2 KNTT Xem thử Đề thi GK1 Toán 2 CTST Xem thử Đề thi GK1 Toán 2 CD

Xem thêm các đề thi Toán lớp 2 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên