Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

    Đề thi Giữa học kì 1

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải về

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1. Số lớn hơn 84 và nhỏ hơn 86 là:

 A. 83

 B. 87

 C. 85

 D. 84

Câu 2. Hiệu của 64 và 31 là:

 A. 33

 B. 77

 C. 95

 D. 34

Câu 3. Phép trừ 100 - 57 có kết quả là

 A. 53

 B. 44

 C. 43

 D. 33

Câu 4. Trong các câu sau, câu nào đúng?

 A. Một ngày có 24 giờ

 B. Một ngày có 12 giờ

 C. Một ngày có 20 giờ

 D. Một ngày có 18 giờ

Câu 5. Tìm x, biết: x + 37 + 25 = 73

 A. x = 62

 B. x = 11

 C. x = 21

 D. x = 22

Câu 6. Lan và Hồng có 22 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Hồng 5 quyển thì hai bạn còn lại bao nhiêu quyển truyện tranh? Hai bạn còn lại số quyển truyện tranh là:

 A. 27 quyển truyện

 B. 17 quyển truyện

 C. 22 quyển truyện

 D. 15 quyển truyện

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

a) 46 + 37

b) 92 - 45

c) 38 + 12

d) 78 – 29

Câu 8. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

25 + 25 … 49;

19 + 21 … 30;

45 + 45 … 100 – 10;

Câu 9. Tìm x, biết:

a) x + 39 = 51 + 17

b) 41– x = 24 – 9

c) x – 33 = 19 + 10

d) x + 30 = 74 – 32

Câu 10. Số kẹo của Linh là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Linh cho Hoa số kẹo là số lẻ lớn nhất có một chữ số. Hỏi Linh còn bao nhiêu cái kẹo?

Câu 11. Tính nhanh: 50 – 18 + 16 + 14 – 12 – 10

Câu 12. Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

a) Có … hình tam giác

b) Có … hình tứ giác

ĐÁP ÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Quảng cáo

Câu 1. C

Câu 2. A

Câu 3. C

Câu 4. A

Câu 5. B

Câu 6. B

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Câu 8.

25 + 25 > 49;

19 + 21 > 30;

45 + 45 = 100 – 10;

Câu 9.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Câu 10.

Bài giải

Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: 11

Số lẻ lớn nhất có một chữ số là: 9

Linh còn lại số kẹo là:

  11 – 9 = 2 (cái kẹo)

    Đáp số: 2 cái kẹo

Câu 11.

50 – 18 + 16 + 14 – 12 – 10 = 50 – 18 – 12 + 16 + 14 – 10 = 50 – 30 + 30 – 10 = 40

Câu 12.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

a) Có 6 hình tam giác

b) Có 4 hình tứ giác

Tải về

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học