Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Tiếng Anh lớp 7 - Học kì 2

Thời gian: 15 phút

I. Choose the correct words to complete the sentences

Quảng cáo

1. Lan ___________ a new pairs of shoes yesterday.

   A. buys      B. bought      C. buying

2. I have to take care of ___________ when I am away from home.

   A. I      B. myself      C. themselves

3. The dentist ___________ a cavity in his tooth.

   A. did      B. made      C. filled

4. Children are ___________ of going to see the doctor.

   A. afraid      B. enjoyable      C. favorite

5. Every year, millions of people catch the ___________.

   A. headache      B. stomachache      C. common cold

II. Fill in blanks with

would disappear wrong common cough
felt slight symptoms take headache

Lan: Good morning!

Doctor: Good morning! Take a seat, please! What's ................ (1) with you?

Lan: Yes, I have a ................. (2) and a stomachache. I .......... (3) very tired.

Doctor: Well, I need to...................... (4) your temperature first.

Lan: OK

Doctor: ................ (5) you open your mouth, please? Thanks! That's 39 C. You have a ................... (6) fever. Do you have a runny nose, coughing, and sneezing?

Lan: Yes, I ................. (7) very much.

Doctor: All right. You catch the ................. (8) cold. Don't worry. Your cold will last for a few days and then ................... (9) itself. I will you some medicines to relieve the .................... (10)

Lan: Thank you!

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the correct words to complete the sentences

Quảng cáo
1. B 2. C 3. C 4. A 5. C

II. Fill in blanks with

1. wrong 2. headache 3. felt 4. take 5. Would
6. slight 7. cough 8. common 9. disappear 10. symptoms
Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 7 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.