Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Học kì 2 có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Học kì 2 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 7.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Học kì 2 (Đề số 1)

Thời gian: 15 phút

I. Pronunciation

- Group into sound columns according to final "ED":

raised, rowed, visited, sailed, looked, watched, opened, listened

/t/ /d/ /id/
     

II. Choose the correct words to complete the sentences

1. Clean teeth are........ teeth.

A. pretty      B. healthy      C. beautiful

2. How...... are you? - 1,5 meter

A. heigh      B. tall      C. long

3. Children should wash their hands............ meals

A. after      B. before      C. during

4. ........ do you brush your teeth? - Twice a day

A. How often      B. How      C. How long.

Quảng cáo

5. I hate the....... of the drill.

A. music      C. noise      B. sound

Đáp án & Thang điểm

I. Pronunciation

/t/ /d/ /id/
raised, looked, watched rowed, rowed, opened, listened, sailed visited

II. Choose the correct words to complete the sentences

1. B 2. B 3. B 4. A 5. C

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Học kì 2 (Đề số 2)

Thời gian: 15 phút

I. Choose the right words to fill in the blanks.

1. ..................... you like to go to the theater with us?

   (Will/ Are/ Could/ Would)

2. Don't play soccer in the street. It's very......................

   (dangerous/ safe/ important/ careful)

3. He is a famous ....................

   (invention/ inventor/ inventive/ inventory)

4. We.......... table tennis to badminton

   (like/ would like/ prefer/ love)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

5. My sister likes......... the piano.

   (playing/ plays/ play/ played)

6. What's ................ television tonight?

   (in/ on/ of/ at)

7. You....... watch TV so much. It's not good for your eyes.

   (must/ should/ shouldn't/ can't)

8. Where............ he born?

   (is/ does/ were/ was)

II. Supply the correct form or tense of the verbs in the brackets

1. Many people prefer (fly)................. to (go)................ by sea.

2. He (move)........... to Paris in 1917 and (spend)................ six years in Paris.

3. What........ you (do)........... tomorrow morning?

   - I (play).......... video games.

4. Children shouldn't (drink).............. coffee. It (not be)............... good for their health.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the right words to fill the blanks

1. Would 2. dangerous 3. inventor 4. prefer
5. playing 6. on 7. shouldn’t 8. was

II. Supply the correct form or tense of the verbs in the bracket

1. flying - going

2. moved - spent

3. Will ..... do - will play

4. drink - isn't

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng anh lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.