Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Tiếng Anh lớp 7 - Học kì 2

Thời gian: 15 phút

I. Choose the best answers.

Quảng cáo

1. He______________ to the zoo last Sunday.

   a. goes      b. went

   c. is going      d. will go

2. ____________ a nice picture!

   a. What      b. How

   c. Which      d. Where

3. What time __________ you go to bed last night? - 9 o’clock.

   a. do      b. will

   c. did      d. are

4. She enjoys___________ around the world.

   a. to travel      b. travel

   c. travelling      d. travelled

5. Did Liz buy any_______________ in Nha Trang ? - Yes, she did.

   a. souvenirs      b. aquarium

   c. stall      d. vacation

6. How_____________ is it from Hanoi to Da Nang?

Quảng cáo

   a. long      b. far

   c. often      d. big

7. Nga learned ____________________ a sewing machine.

   a. use      b. using

   c. how to use      d. how

8. The weather_________________ fine yesterday.

   a. were      b. was

   c. is      d. are

9. Hoa made a cushion__________________ her armchair.

   a. with      b. of

   c. for      d. on

10. I would like_________________ you about my school.

   a. telling      b. tell

   c. told      d. to tell

II. Give the correct form of the verbs in the brackets.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. Two years ago, she (teach)________________ at a village school.

2. We (travel)___________________ to Ha Noi next week.

3. He (do) ______________________ his homework at the moment.

4. We (not do) ______________our homework yesterday.

5. He (send) ______________a letter to his pen pal last week.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the best answers.

1. B 2. A 3. C 4. C 5. A
6. B 7. C 8. B 9. C 10. D

II. Give the correct form of the verbs in the brackets.

1. taught 2. will travel 3. is doing 4. didn’t do 5. sent

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 7 mới có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.