Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đa thức - Trắc nghiệm 1)Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đa thức - Trắc nghiệm 1)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Toán 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Đa thức 2x + 1 = 0 có nghiệm là:

Quảng cáo

A. x = 1/2         B. x = -1/2

C. x = -2         D. x = -1

Câu 2: Giá trị x = 2 là nghiệm của đa thức:

A. x2-2x         B. 2x + x2

C. x2-1/2 x         D. x + 2

Câu 3: Nghiệm của đa thức f(x) = x2 + 1 là:

A. x = 1         B. x = -1

C. x = ±1         D. Không có nghiệm

Câu 4: Cho đa thức g(x) = x2 - 4. Nghiệm của g(x) là:

A. x = ±2         B. x = 2

C. x = -2         D. Không có nghiệm

Câu 5: Cho hai đa thức f(x) = 2x2 - 5x - 3 và g(x) = -2x2- 2x + 1. Nghiệm của đa thức f(x) + g(x) = 0 là:

Quảng cáo

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 6: Cho các đa thức sau f(x) = - x - 3, g(x) = x2 + 3, h(x) = x2-9, k(x) = x2-2x-15. Số các đa thức nhận x = -3 là nghiệm trong các đa thức trên là:

A. 1     B. 2     C. 3     D. 4

Câu 7: Xác định hệ số a để đa thức P(x) = x2-5x + a có một nghiệm là 2

A. a = 4     B. a = 5     C. a = 6     D. a = 7

Câu 8: Cho đa thức P(x) = x2 + 2ax. Biết 2P(1) = P(3). Tính a?

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 9: Gọi a là nghiệm của đa thức f(x) = 3x + 1, b là nghiệm của đa thức g(x) = - x - 1/2. Kết luận nào sau đây là đúng về a và b

A. a > b     B. a < b

C. a = b     D. Không kết luận được

Câu 10: Cho đa thức f(x) = 2x2 - 18. Kết luận nào sau đây là sai về đa thức f(x).

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. Đa thức f(x) là đa thức một biến có bậc là 2

B. Đa thức f(x) có hai nghiệm là x = ±3

C. Đa thức f(x) có hệ số bậc cao nhất là -18, hệ số tự do là 2

D. Tổng các nghiệm của đa thức f(x) bằng 0

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

1 2 3 4 5
B A D A C
6 7 8 9 10
C C B A C

Câu 1: Ta có 2x + 1 = 0 ⇒ 2x = -1 ⇒ x = -1/2 . Chọn B

Câu 2: Thay x = 2 vào đa thức x2 - 2x ta có 22 - 2.2 = 0 nên x = 2 là nghiệm của x2 - 2x. Chọn A

Câu 3: Ta có x2 ≥ 0 ⇒ x2 + 1 > 0. Đa thức vô nghiệm. Chọn D

Câu 4:

Thay x = 2 vào g(x) ta có g(2) = 22 - 4 = 0

Thay x = -2 vào g(x) ta có g(-2) = (-2)2 - 4 = 0

Nên x = ±2 là nghiệm của g(x). Chọn A

Câu 5: Ta có f(x) + g(x) = (2x2 - 5x - 3) + (-2x2 - 2x + 1) = -7x - 2

Cho -7x - 2 = 0 ⇒ x = -2/7. Chọn C

Câu 6: Ta có

f(-3) = - (-3) - 3 = 0,

g(-3) = (-3)2 + 3 = 12,

h(-3) = (-3)2 - 9 = 0,

k(-3) = (-3)2-2.(-3) - 15 = 0

Nên x = -3 là nghiệm của f(x), g(x), k(x). Chọn C

Câu 7: Để x = 2 là nghiệm của đa thức P(x) = x2 - 5x + a thì P(2) = 0

Khi đó ta có 22 - 5.2 + a = 0 ⇒ -6 + a = 0 ⇒ a = 6. Chọn C

Câu 8: Ta có P(1) = 1 + 2a, P(3) = 9 + 6a.

Vì 2P(1) = P(3) ⇒ 2(1 + 2a) = 9 + 6a ⇒ 2 + 4a = 9 + 6a ⇒ a = -7/2. Chọn B

Câu 9: Chọn A

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 10: Đa thức f(x) có hệ số bậc cao nhất là 2, hệ số tự do là -18. Chọn C

Tham khảo các Đề kiểm tra Toán lớp 7 có đáp án và thang điểm khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15p-toan-7-chuong-4-dai-so.jsp


Nhóm học tập 2k8