Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đa thức - Trắc nghiệm 2)Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đa thức - Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Toán 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Bậc của đa thức là: Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học là:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 3      B. 4      C. 5      D. 6

Câu 2: Đa thức thu gọn của đa thức: x6 + x2 y5 + xy6 + x2 y5 - xy6 là:

A. x6 + 2x5 y2

B. x6 + 2x2 y5 - 2xy6

C. x6 - 2x2 y5

D. x6 + 2x2 y5

Câu 3: Cho hai đa thức P = x2 y + xy2 - 5x2 y2 + x3, Q = 3xy2 - x2 y + x2 y2

Tổng P + Q là đa thức nào dưới đây?

A. -4x2 y2 - x3 + 4xy2

B. -4x2 y2 + x3 + 4xy2

C. 4x2 y2 + x3 + 4xy2

D. -4x2 y2 + x3 - 4xy2

Câu 4: Giá trị của đa thức 1/3 x2 y2 - xy - 1 tại x = 3, y = 1 là:

A. 6      B. -4      C. 4      D. -6

Câu 5: Cho đa thức

Quảng cáo


P(x) = 3x2 - 3x - 1 + x4

Q(x) = 5x3 + 2x4 - x2 - 5x3 - x4 + 1 + 3x2 + 5x2

Tìm đa thức R(x) sao cho P(x) + R(x) = Q(x)

A. 4x2 + 3x + 2           B. 4x2 - 3x + 2

C.-4x2 + 3x + 2           D. 4x2 + 3x - 2

Câu 6: Hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức 4x6-3x2 + 5/2 x5-2x6-2 là:

A. -2 và 4           B. 4 và -2

C. 2 và -2           D. -2 và 2

Câu 7: Nghiệm của đa thức 4x + 5 là:

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 8: x = 1 là nghiệm của đa thức nào dưới đây?

A. -x + 1      B. -x2-1      C. x2 + x      D. x2 + 1

Câu 9: Tìm a để đa thức f(x) = 2ax + 1 nhận x = 1/2 là nghiệm?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 1      B.-1      C.-2      D. 2

Câu 10: Cho f(x) = 4x2 + 9x - 4, g(x) = -4x2 - 5x + 2. Tìm nghiệm của đa thức f(x) + g(x)?

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

1 2 3 4 5
C D B B A
6 7 8 9 10
C B A B A

Câu 1: Chọn C

Câu 2: Ta có: x6 + x2 y5 + xy6 + x2 y5-xy6 = x6 + 2x2 y5. Chọn D

Câu 3:

Ta có P + Q=x2 y + xy2 - 5x2 y2 + x3 + 3xy2 - x2 y + x2 y2

= -4x2 y2 + x3 + 4xy2

Chọn B

Câu 4: Thay x = 3, y = 1 vào đa thức ta có giá trị của đa thức là

1/3.32.12 - 3.2 - 1 = -4

Chọn B

Câu 5: Thu gọn Q(x) = x4 + 7x2 + 1

Khi đó R(x) = Q(x) - P(x) = 4x2 + 3x + 2. Chọn A

Câu 6: Thu gọn 4x6 - 3x2 + 5/2 x5 - 2x6-2 = 2x6 + 5/2 x5-3x2-2

Hệ số cao nhất là 2, hệ số tự do là -2. Chọn C

Câu 7: Ta có 4x + 5 = 0 ⇒ x = -5/4. Chọn B

Câu 8: Chọn A

Câu 9: Thay x = 1/2 vào biểu thức ta có f(1/2) = 2a.1/2 + 1 = 0 ⇒ a + 1 = 0 ⇒ a = -1

Chọn B

Câu 10: Ta có f(x) + g(x) = 4x-2.

Cho 4x - 2 = 0 ⇒ 4x = 2 ⇒ x = 1/2. Chọn A

Tham khảo các Đề kiểm tra Toán lớp 7 có đáp án và thang điểm khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15p-toan-7-chuong-4-dai-so.jsp


Nhóm học tập 2k8