Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đa thức - Trắc nghiệm 3)Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đa thức - Trắc nghiệm 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Toán 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Giá trị của đa thức x2 y2 + xy + x3 + y3 tại x = -1, y = 3 là

Quảng cáo

A. 29      B. 30      C. 31      D. 32

Câu 2: Bậc của đa thức A = x2 y5 - xy4 + y6 + 1

A. 7      B. 5      C. 6      D. 8

Câu 3: Cho đa thức x3 + 2x5 - x4 + x2 - 2x3 + x - 1 , tổng hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức là:

A. -1      B. 3      C. 1      D. 2

Câu 4: Cho biểu thức M = 1/3 x2 y2 - xy3 + x4 y. Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. M là đa thức bậc 4

B. Hệ số của -xy3 là -1

C. Giá trị của M khi x = 1, y = 1 là 1/3

D. M là đa thức 2 biến

Câu 5: Tính tổng của hai đa thức

Quảng cáo


A = 2x3 + x2 - 4x + 2x3 + 5 và B = 6x + 3x3 - 2x + x2 - 5

A. 7x3 - 2x2 - 10           B. 7x3 + 2x2 + 2x

C. 7x3 + 2x2           D. 5x3 + 2x2 - x

Câu 6: Cho các đa thức x2 - 16, (-x) + 4, -1/4 x + 1, 4x + 1. Số các đa thức nhận x = 4 là nghiệm là:

A. 3      B. 2      C. 4      D. 1

Câu 7: Thu gọn đa thức x2 + 2xy - 3x3 + 2y3 + 3x3 - y3 ta được đa thức

A. -x3 + x2 + 2xy + y3

B. x3 + x2 + 2xy + y3

C. x2 + 2xy + y3

D. x2 + 2xy - y3

Câu 8: Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức f(x) = x2 + 5x - 14

A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

Câu 9: Nghiệm của đa thức f(x) = (x - 1)(x2 + 1) là:

A. x = 2      B. x = -1      C. x = 0      D. x = 1

Câu 10: Tìm a để hai đa thức f(x)=2x-2 và g(x)=ax2-x có cùng nghiệm

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. a = -2      B. a = -1      C. a = 2      D. a = 1

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

1 2 3 4 5
D A C A C
6 7 8 9 10
A C B D D

Câu 1: Thay x = -1, y = 3 vào đa thức, ta có giá trị của đa thức là:

(-1)2.32 + (-1).3 + (-1)3 + 33 = 32.

Chọn D

Câu 2: Chọn A

Câu 3:

Thu gọn x3 + 2x5 - x4 + x2 - 2x3 + x - 1

= 2x5 - x4 - x3 + x2 + x - 1

Hệ số cao nhất là 2, hệ số tự do là -1. Tổng là 2 + (-1) = 1. Chọn C

Câu 4: Chọn A

Câu 5: Chọn C

Ta có A + B = (2x3 + x2 - 4x + 2x3 + 5) + (6x + 3x3 - 2x + x2 - 5)

= 7x3 + 2x2 .

Câu 6: x = 4 là nghiệm của các đa thức x2-16, (-x) + 4, -1/4 x + 1. Chọn A

Câu 7: Chọn C

Ta có x2 + 2xy - 3x3 + 2y3 + 3x3-y3 = x2 + 2xy + y3.

Câu 8: Ta có f(2) = 22 + 5.2 - 10 = 0. Chọn B

Câu 9: Thay x = 1 vào f(x) ta có f(1) = (1 - 1)(12 + 1) = 0. Chọn D

Câu 10: Ta có f(x) = 2x - 2 = 0 khi x=1

Để g(x) có nghiệm là 1 thì g(1) = 0 hay a.12-1 = 0 ⇒ a = 1. Chọn D

Tham khảo các Đề kiểm tra Toán lớp 7 có đáp án và thang điểm khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15p-toan-7-chuong-4-dai-so.jsp


Nhóm học tập 2k8