Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đa thức - Trắc nghiệm 4)Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đa thức - Trắc nghiệm 4)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Toán 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Đa thức thu gọn của đa thức 1/2 x2y3- x2y3+ 3x2y2z2- z4 - 3x2y2z2

Quảng cáo

A. -1/2 x2y3-z4 - 3x2y2z2

B. -1/2 x2y3- z4

C. 1/2 x2y3- z4 - 6x2y2z2

D. 1/2 x2y3- z4

Câu 2: Cho hai đa thức N = 5x2- 3xy, M = 5xy + 2x2- 2y2. Tìm đa thức P biết P + N = M

A. -3x2+ 8xy - 2y2           B. 7x2+ 2xy - 2y2

C. -3x2- 8xy + 2y2           D. -x2+ 8xy + 2x2

Câu 3: Hệ số tự do của đa thức P(x) = (15x2- 7x-x3) + (2x - 12x2+ 7x3)

A. -7      B. 1      C. 2      D. 0

Câu 4: Cho hai đa thức f(x) = -x2- 2x - 1, g(x) = x2+ 3x - 1. Tìm nghiệm cúa đa thức f(x) + g(x) là:

A. x = -2      B. x = -1      C. x = 1      D. x = 2

Câu 5: Giá trị của đa thức -1/2 x2y2+ 3xy - 2 tại x = 2, y = 3 là:

Quảng cáo


A. 14      B. 16      C. -2      D. -6

Câu 6: Trong các đa thức sau, đa thức nào có bậc cao nhất?

A. 3xyz - 3x2+ 5xy - 1

B, x3y2+ 5 - 1,3y2

C. x2y + xy2- 5x2y2+ x3

D. x2yz + y3- xz

Câu 7: Giả sử a là nghiệm của đa thức f(x) = 3x + 4, b là nghiệm của đa thức g(x) = -4x - 5. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. a < b           B. a > b

C. a = b           D. Không kết luận được

Câu 8: Nghiệm của đa thức f(x) = (x - 1)(x + 2) là:

A. x = 1      B. x = -2      C. x = 1, -2      D. x = -2

Câu 9: Tìm a để đa thức P(x) = ax - 3 có giá trị bằng 2 khi x = -1

A. a = -3      B. a = 1      C. a = 5      D. a = -5

Câu 10: x = 5 là nghiệm của đa thức nào dưới đây?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. x5 - 5      B. 1/5x - 1      C. x2+ 25      D. -x - 5

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

1 2 3 4 5
B A D D C
6 7 8 9 10
B A C D B

Câu 1: Chọn B

Ta có: 1/2 x2y3 - x2y3+ 3x2y2z2- z4 - 3x2y2z2

= -1/2 x2y3 - z4.

Câu 2: Chọn A

Ta có P + N = M ⇒ P = M - N

= 5xy + 2x2- 2y2-5x2+ 3xy

= -3x2+ 8xy - 2y2

Câu 3: Chọn D

Câu 4: Ta có: f(x) + g(x) = x - 2. Cho x - 2 = 0 ⇒ x = 2. Chọn D

Câu 5: Chọn C

Thay x = 2, y = 3 vào đa thức, giá trị đa thức là:

-1/2.22.32+ 3.2.3 - 2 = -2.

Câu 6: Chọn B

Câu 7: Chọn A

Ta có f(x) = 0 ⇒ 3x + 4 = 0 ⇒ x = -4/3 ⇒ a = -4/3

g(x) = 0 ⇒ -4x - 5 = 0 ⇒ x = -5/4 ⇒ b = -5/4

Vì -4/3 < -5/4 nên a < b.

Câu 8: Ta có f(1) = 0, f(-2) = 0 nên x = 1, x = -2 là nghiệm của đa thức

Chọn C

Câu 9: Chọn D

Thay x = -1 vào P(x)

Ta có a.(-1) - 3 = 2 ⇒ -a - 3 = 2

⇒ a = -5

Câu 10: Chọn B

Tham khảo các Đề kiểm tra Toán lớp 7 có đáp án và thang điểm khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15p-toan-7-chuong-4-dai-so.jsp


Nhóm học tập 2k8