Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Toán 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Bậc của đa thức 3xy - x2y3 + 5xy3 là:

Quảng cáo

A. 3      B. 4      C. 5      D. 2

Câu 2: Hệ số của x5 trong đa thức 7x5 - 3x2 - 3x + 5x6 - 3x5 - 1 là:

A. 4      B. 7      C. -3      D. 5

Câu 3: Cho M(x) + (3x2 - 7x) = 4x2 - 8x. Khi đó M(x) là:

A. x2 - 15x           B. x2 + x

C. 7x2 - 15x           D. x2 - x

Câu 4: Giá trị của đa thức h(x) = x4 + 2x2 + 1 tại x = -1 là:

A. 4      B. 2      C. 5      D. 0

Câu 5: Cho hai đa thức f(x) = -x + 6 và g(x) = x2 - 36. Đa thức nào nhận x = 6 là nghiệm

A. f(x)           C. f(x) và g(x)

B. g(x)           D. Không có đa thức nào

Câu 6: Nghiệm của đa thức -1/2 x là:

Quảng cáo


A. 1      B. 0      C. 2      D. -2

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (5 điểm) Cho hai đa thức P(x) = 2x3 - 2x + x2 + 3x + 2,

Q(x) = 4x3 - 3x2 - 3x + 4x - 3x2 + 4x2 + 1

a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến

b. Tính P(x)-Q(x), P(x) + Q(x)

c. x = -1 có là nghiệm của P(x) không? Vì sao?

d. Tính giá trị của Q(x) khi x = 1

Câu 2: (2 điểm) Biết rằng H(x) = 5ax + 2 nhận giá trị bằng -3 khi x = 1.Tìm a

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

1 2 3 4 5 6
C A D A C B

Câu 1: Chọn C

Câu 2: Thu gọn 7x5 - 3x2 - 3x + 5x6 - 3x5 - 1 = 5x6 + 4x5 - 3x2 - 3x - 1

Chọn A

Câu 3: Ta có M(x) = 4x2 - 8x - (3x2 - 7x) = x2 - x. Chọn D

Câu 4: Thay x = -1 vào đa thức ta có h(x) = (-1)4 + 2.(-1)2 + 1 = 4.

Chọn A

Câu 5: Ta có f(0) = -6 + 6 = 0, g(0) = 62 - 36 = 0. Chọn C

Câu 6: Chọn B

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1

a. Ta có

P(x) = 2x3 - 2x + x2 + 3x + 2

= 2x3 + x2 + x + 2 (0.5 điểm)

Q(x) = 4x3 - 3x2 - 3x + 4x - 3x2 + 4x2 + 1

= 4x3 - 2x2 + x + 1 (0.5 điểm)

b. P(x) + Q(x) = (2x3 + x2 + x + 2) + (4x3 - 2x2 + x + 1)

= 6x3 - x2 + 2x + 3 (1 điểm)

P(x) - Q(x) = (2x3 + x2 + x + 2) - (4x3 - 2x2 + x + 1)

= -2x3 + 3x2 + 1 (1 điểm)

c. Thay x = -1 vào P(x) ta có:

P(-1) = 2.(-1)3 + (-1)2 + (-1) + 2 = 0

Vậy x = -1 là nghiệm của P(x) (1 điểm)

d. Thay x = 1 vào Q(x) ta có:

Q(1) = 4.13 - 2.12 + 1 + 1 = 4 (1 điểm)

Câu 2

Vì H(x) = 5ax + 2 nhận giá trị bằng -3 khi x = 1 nên ta có:

5a.1 + 2 = -3 ⇒ 5a = -5 ⇒ a = -1 (2 điểm)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Tham khảo các Đề kiểm tra Toán lớp 7 có đáp án và thang điểm khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15p-toan-7-chuong-4-dai-so.jsp


Nhóm học tập 2k8