Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 2)



Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Toán 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Quảng cáo

A. Số 1 là đơn thức

B. Số 0 là đơn thức bậc 0

C. Đơn thức x2yz có phần hệ số bằng 0

D. Hai đơn thức x2y và -x2y đồng dạng

Câu 2: Đơn thức thu gọn của đơn thức Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học là:

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 3: Đơn thức đồng dạng với đơn thức -7/2 x5 y2 là:

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 4: Bậc của đơn thức A = 3/4 (xy)2xy2 là:

A. 5      B. 6      C. 7      D. 8

Ta có: Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 5: Giá trị của biểu thức x2 + 5x - 6 tại x = 2 là:

A. 5      B. 6      C. 7      D. 8

Câu 6: Kết quả thu gọn của biểu thức -5x2y5 - 2x2y5 + 3x2y5

Quảng cáo


A. -4x2y5           B. -7x2y5

C. -4x5y2           D. 4x2y5

Câu 7: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là đơn thức?

A. -6x2yx      B. 1      C. 6xy(-3x2y)      D. 3xy(1-x)

Câu 8: Tìm a để bậc của đơn thức 5xay2 bằng 5

A. 3      B. 2      C. 5      D. 4

Câu 9: Tích của hai đơn thức Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học là:

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 10: Phần hệ số của đơn thức Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học là:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 6      B. 9      C.-6      D.-9

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm

1 2 3 4 5
C B A C D
6 7 8 9 10
A D A D C

Câu 1: Chọn C

Câu 2: Chọn B Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 3: Chọn A

Câu 4: Bậc của đơn thức là 3 + 4 = 7. Chọn C

Câu 5: Thay x = 2 vào biểu thức ta có 22 + 5.2 - 6 = 8. Chọn D

Câu 6: Chọn A Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 7: Chọn D

Câu 8: Ta có: a + 2 = 5 ⇒ a = 3. Chọn A

Câu 9: Chọn D Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 10: Ta có phần hệ số của đơn thức là: 9.(-2/3) = -6. Chọn C

Tham khảo các Đề kiểm tra Toán lớp 7 có đáp án và thang điểm khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15p-toan-7-chuong-4-dai-so.jsp


Nhóm học tập 2k8