Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 3)Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 3)

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Toán 7 - Đại Số

Thời gian làm bài: 15 phút

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

Quảng cáo

A. 3xz(-xy + 1)      B.2(1 + x)      C. 2xy(-2z)      D.3xy(1 + x)

Câu 2: Khẳng định nào sau đây đúng về đơn thức 1/2 xy2

A. Đơn thức có bậc là 3

B. Hệ số của đơn thức là 1/2

C. Đồng dạng với đơn thức -xy2

D. Giá trị của đơn thức tại x = 2, y = -1 là -1

Câu 3: Đơn thức đồng dạng với đơn thức √3xyz3là:

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 4: Bậc của đơn thức -7/9 x3yx5 là:

A. 7      B. 8      C. 9      D. 6

Câu 5: Cho đơn thức Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học Đơn thức P - Q là:

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 6: Giá trị của đơn thức A = 1/4 x2y3tại x = 2, y = 3 là:

A. 9      B. 81      C. 27      D. 18

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (5 điểm): Cho đơn thức M = -3xy2z3.(-2/3 xy2z)

Quảng cáo


a. Thu gọn đơn thức, xác định bậc của đơn thức M

b. Chỉ rõ phần hệ số, phần biến của đơn thức M

c. Tính giá trị của đơn thức tại x = 2, y = 1 và z = 1/2

d. Biết M + N = 0. Tìm N

Câu 2: (2 điểm): Biết đơn thức A = (a + 1) x2y (a là hằng số) có giá trị bằng 8 khi x = -2 và y = 2. Tìm a?

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

1 2 3 4 5 6
C D B C A C

Câu 1: Chọn C

Câu 2: Chọn D

Câu 3: Chọn B

Câu 4: Thu gọn Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Bậc của đơn thức là 9. Chọn C

Câu 5: Chọn A

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Câu 6: Thay x = 2, y = 3 vào biểu thức A ta có A = 1/4 .22.33= 27. Chọn C

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

a. Thu gọn (1 điểm)

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học

Bậc của đa thức là: 2 + 4 + 4 = 10 (1 điểm)

b. Phần hệ số của đơn thức M là 2 (0.5 điểm)

Phần biến của đơn thức M là x2y4y4 (0.5 điểm)

c. Thay x = 2, y = 1, z = 1/2 vào biểu thức M ta có

Đề kiểm tra Toán 7 có đáp án và thang điểm | Đề kiểm tra 15p, 1 tiết Toán 7 Đại số và Hình học (1 điểm)

d. Vì M + N = 0 => N = - M = -2x2y4z4 (1 điểm)

Câu 2

Thay x = -2 và y = 2 vào biểu thức A = (a + 1) x2y (1 điểm)

Ta có: (a + 1)(-2)2.2 = 8.

Từ đây suy ra 8(a + 1) = 8 ⇒ a + 1 = 1 ⇒ a = 0 (1 điểm)

Tham khảo các Đề kiểm tra Toán lớp 7 có đáp án và thang điểm khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 7 | Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 7 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Đại số và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15p-toan-7-chuong-4-dai-so.jsp


Nhóm học tập 2k8