Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 7 - Học kì 1

    Thời gian: 90 phút

I. Choose the word which contains the vowel sound pronounced differently from that of the others.

Quảng cáo

1. a. publish     b. tunic     c. subject     d. love

2. a. hike    b. style    c. stripe     d. slit.

3. a. grow     b. plow     c. now     d. house

4. a. order     b. course     c. ghost     d. cross.

5. a. notice     b. mosque     c. grow     d. poetry

II. Add question tags to the following statements.

1. You live near here, ___________________?

2. There was a mistake, ___________________?

3. Mr. John usually remembered his wife’s birthday, ___________________?

4. Your central heating doesn’t work very well, ___________________?

5. Bill put his money in the bank, ___________________?

6. James hasn’t got a pen, ___________________?

7. You couldn’t do me a favour, ___________________?

8. You are listening to music, ___________________?

9. You haven’t heard a forecast for the weekend, ___________________?

10. Tim doesn’t look very well today, ___________________?

III. Choose a, b, c or d to complete these sentences.

Quảng cáo

1. They _________ Da Lat last summer.

a. visit    b. to visit    c. visited    d. visiting

2. We have learnt English_________2003.

a. for    b. since    c. in    d. at

3. Ba can’t fly. He wishes he_________fly.

a. can    b. will    c. is    d. could

4. He is a teacher, _________?

a. is he    b. doesn’t he    c. wasn’t he    d. isn’t he

5. He is tired, _________ he has to stay up late.

a. therefore    b. so    c. and    d. but

6. The car_________ in Japan.

a. is made    b. makes    c. made    d. are made

7. Tom said that he_________ in the city.

a. living    b. to visit    c. visited    d. visiting

8. Let’s play soccer, _________?

a. aren’t you    b. won’t you    c. will we    d. shall we

9. I used to_________ up late when I was a child.

a. getting    b. got    c. get    d. to get

10. He_________ playing guitar at night.

a. is used to    b. used to    c. use to    d. are used to

IV. Choose the correct form of verbs.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. I do not enjoy (go)____________ to the dentist.

2. Try to avoid (make)_____________ him angry.

3. He hates (borrow)___________________ money.

4. Do you love (read)_____________________ novels?

No, I do not. I enjoy (read)__________________ picture books.

Đáp án & Thang điểm

I.

1. D 2. D 3. A 4. C 5. B

II.

1. don’t you 6. has he
2. wasn’t there 7. could you
3. didn’t he 8. aren’t you
4. does it 9. have you
5. didn’t he 10. does he

III.

1. C 6. A
2. B 7. C
3. C 8. D
4. D 9. C
5. D 10. A

IV.

1. going 2. making 3. borrowing 4. reading 5. reading

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 7 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.