Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 25 có đáp án năm 2023

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 25 có đáp án năm 2023

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện trắc nghiệm Sinh học lớp 9 năm 2023 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 25 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 25: THƯỜNG BIẾN

Câu 1: Thường biến là:

 1. Sự biến đổi xảy ra trên NST .
 2. Sự biến đổi xảy ra trên cấu trúc di truyền.
 3. Sự biến đổi xảy ra trên gen của ADN.
 4. Sự biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen.

Trả lời:

Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Nguyên nhân gây ra thường biến là:

 1. Tác động trực tiếp của môi trường sống.
 2. Biến đổi đột ngột trên phân tử AND.
 3. Rối loạn trong quá trình nhân đôi của NST.
 4. Thay đổi trật tự các cặp nuclêôtit trên gen.

Trả lời:

Thường biến là do ảnh hưởng trực tiếp của môi trường sống.

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 3: Biểu hiện dưới đây là của thường biến:

 1. Ung thư máu do mất đoạn trên NST số 21.
 2. Bệnh Đao do thừa 1 NST số 21 ở người.
 3. Ruồi giấm có mắt dẹt do lặp đoạn trên NST giới tính X.
 4. Sự biến đổi màu hoa theo pH đất

Trả lời:

Sự biến đổi màu màu hoa theo pH đất là thường biến.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Các biến dị nào sau đây không là thường biến?

 1. Cùng 1 giống nhưng trong điều kiện chăm sóc tốt, lợn tăng trọng nhanh hơn những cá thể ít được chăm sóc.
 2. Củ su hào nhỏ do sâu bệnh
 3. Xuất hiện bệnh loạn sắc ở người.
 4. Lá rụng vào mùa thu mỗi năm.

Trả lời:

Bệnh loạn sắc ở người không phải là thường biến

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Thường biến có thể xảy ra khi:

 1. cơ thể trưởng thành cho đến lúc chết.
 2. cơ thể còn non cho đến lúc chết .
 3. mới là hợp tử .
 4. còn là bào thai .

Trả lời:

Thường biến có thể xảy ra khi cơ thể còn non cho đến lúc chết.

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 6: Thường biến xảy ra mang tính chất:

 1. Riêng lẻ, cá thể và không xác định.
 2. Luôn luôn di truyền cho thế hệ sau.
 3. Đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh.
 4. Chỉ đôi lúc mới di truyền.

Trả lời:

Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Ý nghĩa của thường biến là:

 1. Tạo ra sự đa dạng về kiểu gen của sinh vật.
 2. Giúp cho cấu trúc NST của cơ thể hoàn thiện hơn.
 3. Giúp sinh vật biến đổi hình thái để thích nghi với điều kiện sống.
 4. Cả 3 ý nghĩa nêu trên.

Trả lời:

Thường biến Giúp sinh vật biến đổi hình thái để thích nghi với điều kiện sống.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Đặc điểm nào có ở thường biến nhưng không có ở đột biến?

 1. Xảy ra đồng loạt và xác định.
 2. Biểu hiên trên cơ thể khi phát sinh.
 3. Kiểu hình của cơ thể thay đổi.
 4. Do tác động của môi trường sống.

Trả lời:

Thường biến xảy ra đồng loạt và xác định còn đột biến xảy ra ngẫu nhiên, lẻ tẻ và không có hướng.

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 9: Nội dung nào sau đây không đúng?

 1. Kiểu gen quy định giới hạn của thường biến.
 2. Giới hạn của thường biến phụ thuộc vào môi trường.
 3. Bố mẹ không di truyền cho con tính trạng hình thành sẵn mà di truyền một kiểu gen.
 4. Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

Trả lời:

B sai, Giới hạn của thường biến phụ thuộc vào kiểu gen

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Tính trạng nào sau đây có mức phản ứng hẹp?

 1. số lượng quả trên cây của một giống cây trồng.
 2. số hạt trên bông của một giống lúa.
 3. số lợn con trong một lứa đẻ của một giống lợn.
 4. tỉ lệ bơ trong sữa của một giống bò sữa.

Trả lời:

Tỉ lệ bơ trong sữa của một giống bò sữa là tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Trong mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường được ứng dụng vào sản xuất thì kiểu hình được hiểu là:

 1. các biện pháp và kỹ thuật sản xuất.
 2. một giống ở vật nuôi hoặc cây trồng
 3. năng suất thu được.
 4. điều kiện về thức ăn và nuôi dưỡng.

Trả lời:

Trong sản xuất, kiểu hình được hiểu năng suất thu được.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Trong việc tăng suất cây trồng, yếu tố nào là quan trọng hơn?

 1. Kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi .
 2. Giống cây trồng và vật nuôi .
 3. Điều kiện khí hậu.
 4. Cả A và B đều đúng.

Trả lời:

Trong việc tăng suất cây trồng, yếu tố giống cây trồng và vật nuôi và kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi là quan trọng hơn.

Đáp án cần chọn là: D

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 9 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 9 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 9 | Để học tốt Sinh học 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 9Để học tốt Sinh học 9 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên