Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 53 có đáp án năm 2023

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 53 có đáp án năm 2023

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện trắc nghiệm Sinh học lớp 9 năm 2023 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 53 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Câu 1: Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là:

 1. Thời kì nguyên thuỷ, xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp
 2. Xã hội nông nghiệp, thời kì nguyên thuỷ, xã hội công nghiệp
 3. Thời kì nguyên thuỷ, xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp
 4. Xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp, thời kì nguyên thuỷ

Trả lời:

Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là: Thời kì nguyên thuỷ, xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Cách sống của con người trong thời kì nguyên thuỷ là:

 1. Săn bắt động vật hoang dã
 2. Săn bắt động vật và hái lượm
 3. Đốt rừng và chăn thả gia súc
 4. Khai thác khoáng sản và đốt rừng

Trả lời:

Cách sống cơ bản của con người trong thời kì nguyên thuỷ là săn bắt động vật và hái lượm cây rừng.

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 3: Tác động đáng kể nhất của con người đối với môi trường trong thời kì nguyên thuỷ là:

 1. Hái lượm cây rừng và săn bắt động vật hoang dã
 2. Biết dùng lửa nấu chín thức ăn và sưởi ấm cơ thể, xua thú dữ
 3. Trồng cây lương thực
 4. Chăn nuôi gia súc

Trả lời:

Tác động đáng kể nhất của con người đối với môi trường trong thời kì nguyên thuỷ là biết dùng lửa nấu chín thức ăn và sưởi ấm cơ thể, xua thú dữ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Nền sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn xã hội công nghiệp được tiến hành chủ yếu bằng các phương tiện:

 1. Thủ công
 2. Bán thủ công
 3. Sức kéo động vật
 4. Cơ giới hoá

Trả lời:

Nền sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn xã hội công nghiệp được tiến hành chủ yếu bằng các phương tiện cơ giới hoá (máy móc).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Trong thời kì xã hội nông nghiệp, con người đã tác động mạnh đến môi trường bằng các hoạt động nào sau đây?

 1. Dùng lửa để nấu nướng, xua đuổi và săn bắt thú rừng đã làm nhiều cánh rừng rộng lớn bị chá
 2. Hoạt động trồng trọt và chăn nuôi đã dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác và chăn nuôi gia súc
 3. Máy móc công nghiệp ra đời đã tác động mạnh đến môi trường công nghiệp khai khoáng đã làm mất đi nhiều cánh rừng, đô thị hoá đẫ lấy đi nhiều vùng đất tự nhiên và đất trồng trọt
 4. Cả B và C

Trả lời:

Trong thời kì xã hội nông nghiệp, hoạt động trồng trọt và chăn nuôi đã dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác và chăn nuôi gia súc.

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 6: Nguồn tài nguyên khoáng sản được con người tận dụng khai thác nhiều nhất ở giai đoạn là:

 1. Thời kì nguyên thuỷ
 2. Xã hội nông nghiệp
 3. Xã hội công nghiệp
 4. Cả A và B đều đúng

Trả lời:

Nguồn tài nguyên khoáng sản được con người tận dụng khai thác nhiều nhất ở giai đoạn xã hội công nghiệp.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Trong thời kì xã hội công nghiệp, con người đã tác động mạnh đến môi trường bằng hoạt động nào sau đây?

 1. Dùng lửa để nấu nướng, xua đuổi và săn bắt thú rừng đã làm nhiều cánh rừng rộng lớn bị cháy
 2. Hoạt động trồng trọt và chăn nuôi đã dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác và chăn nuôi gia súc
 3. Máy móc công nghiệp ra đời đã tác động mạnh đến môi trường công nghiệp khai khoáng đã làm mất đi nhiều cánh rừng, đô thị hoá đã lấy đi nhiều vùng đất tự nhiên và đất trồng trọt
 4. Cả B và C

Trả lời:

Trong thời kì xã hội công nghiệp, máy móc công nghiệp ra đời đã tác động mạnh đến môi trường công nghiệp khai khoáng đã làm mất đi nhiều cánh rừng, đô thị hoá đã lấy đi nhiều vùng đất tự nhiên và đất trồng trọt.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Hậu quả dẫn đến từ việc con người chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng là:

 1. Đất bị xói mòn và thoái hoá do thiếu rễ cây giữ đất
 2. Thiếu rễ cây giữ nước, nước ngầm bị tụt sâu hơn và đất bị khô cằn
 3. Thú rừng giảm do thiếu môi trường sống và nơi sinh sản
 4. Cả A, B và C đều đúng

Trả lời:

Cả A, B, C đều là hậu quả từ việc con người chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng.

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 9: Chọn câu có nội dung đúng trong các câu sau đây:

 1. Trong xã hội công nghiệp, con người mở rộng diện tích rừng hơn so với thời kỳ nguyên thủy
 2. Con người không gây ô nhiễm môi trường
 3. Việc đốt phá rừng bừa bãi của con người gây nhiều hậu quả xấu
 4. Con người chế tạo được máy hơi nước ở giai đoạn xã hội nông nghiệp

Trả lời:

Nhiều hoạt động của con người đã gây hậu quả rất xấu trong đó có việc đốt phá rừng bừa bãi.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Yếu tố nào sau đây tác động làm suy giảm nguồn tài nguyên động vật và thực vật?

 1. Sự sinh sản của cây rừng và thú rừng
 2. Sự gia tăng sinh sản ở con người
 3. Sự tăng nhanh tốc độ sinh sản của các sinh vật biển
 4. Sự sinh sản của các nguồn thuỷ sản nước ngọt

Trả lời:

Sự gia tăng sinh sản ở con người → dân số tăng → nhu cầu khai thác nguồn tài nguyên động vật và thực vật tăng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Nguyên nhân chủ yếu làm mất cân bằng sinh thái là do:

 1. Hoạt động của con người
 2. Hoạt động của sinh vật
 3. Hoạt động của núi lửa
 4. Cả A và B

Trả lời:

Nguyên nhân chủ yếu làm mất cân bằng sinh thái là do hoạt động của con người.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Chọn câu đúng trong các câu sau:

 1. Nhiều hoạt động của con người đã tác động đến môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường
 2. Thảm thực vật bị phá huỷ cũng không ảnh hưởng gì đến khí hậu
 3. Nhiều hoạt động của động vật có hại đối với môi trường tự nhiên
 4. Việc săn bắt động vật hoang dã hiện nay không ảnh hưởng đến số lượng loài sinh vật trong tự nhiên và không làm mất cân bằng sinh thái

Trả lời:

Nhiều hoạt động của con người đã tác động đến môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Để góp phần vào việc bảo vệ tốt môi trường, một trong những điều cần thiết phải làm là:

 1. Tăng cường chặt, đốn cây rừng và săn bắt thú rừng
 2. Tận dụng khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản
 3. Hạn chế sự gia tăng dân số quá nhanh
 4. Sử dụng càng nhiều thuốc trừ sâu trên đồng ruộng

Trả lời:

Để góp phần vào việc bảo vệ tốt môi trường, cần hạn chế sự gia tăng dân số quá nhanh.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Chọn câu sai trong các câu sau:

 1. Con người đã và đang nỗ lực bảo vệ, cải tạo môi trường tự nhiên để phát triển bền vững
 2. Trồng cây gây rừng là một trong những biện pháp phục hồi cân bằng sinh thái
 3. Mọi người đều có trách nhiện bảo vệ môi trường tự nhiên
 4. Phá rừng để lấy đất trồng trọt cần phải được khuyến khích

Trả lời:

Ý sai là D, Cần hạn chế đốt phá rừng, phục hồi và trồng rừng mới.

Đáp án cần chọn là: D

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 9 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 9 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 9 | Để học tốt Sinh học 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 9Để học tốt Sinh học 9 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.