Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 28 có đáp án năm 2023

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 28 có đáp án năm 2023

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện trắc nghiệm Sinh học lớp 9 năm 2023 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 28 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 28: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI

Câu 1: Việc nghiên cứu di truyền ở người gặp khó khăn hơn so với khi nghiên cứu ở động vật do yếu tố nào sau đây?

 1. Người sinh sản chậm và ít con.
 2. Không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến.
 3. Các quan niệm và tập quán xã hội.
 4. Cả A, B, C đều đúng.

Trả lời:

Việc nghiên cứu di truyền ở người gặp hai khó khăn chính:

+ Người sinh sản muộn, đẻ ít con

+ Vì lí do xã hội, không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến

Ngoài ra, các quan niệm, tập quán, tín ngưỡng của xã hội ở nhiều nơi cũng không cho phép các nghiên cứu này.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Đồng sinh là hiện tượng:

 1. Mẹ chỉ sinh ra 2 con trong một lần sinh của mẹ.
 2. Nhiều đứa con được sinh ra trong một lần sinh của mẹ.
 3. Có 3 con được sinh ra trong một lần sinh của mẹ.
 4. Chỉ sinh một con.

Trả lời:

Đồng sinh là hiện tượng nhiều đứa con được sinh ra trong một lần sinh của mẹ.

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 3: Hai trẻ đồng sinh cùng trứng thì:

 1. Giới tính 1 nam, 1 nữ khác nhau.
 2. Ngoại hình không giống nhau.
 3. Có cùng một giới tính.
 4. Cả 3 yếu tố trên.

Trả lời:

Trẻ sinh đôi cùng trứng luôn cùng giới tính vì: trẻ sinh đôi cùng trứng được sinh ra từ cùng 1 hợp tử cùng một kiểu gen → luôn cùng giới tính.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Phát biểu dưới đây đúng khi nói về trẻ đồng sinh khác trứng là:

 1. Luôn giống nhau về giới tính.
 2. Luôn có giới tính khác nhau.
 3. Có thể giống nhau hoặc khác nhau về giưới tính.
 4. Ngoại hình luôn giống hệt nhau

Trả lời:

Trẻ đồng sinh khác trứng có thể giống nhau hoặc khác nhau về giới tính

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Cơ chế của sinh đôi cùng trứng là:

 1. Hai trứng được thụ tinh cùng lúc.
 2. Một trứng được thụ tinh với hai tinh trùng khác nhau.
 3. Một trứng được thụ tinh với một tinh trùng.
 4. Một trứng thụ tinh với một tinh trùng và ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, 2 tế bào con tách rời.

Trả lời:

Cơ chế của sinh đôi cùng trứng là: Một trứng thụ tinh với một tinh trùng và ở lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, 2 tế bào con tách rời.

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 6: Thế nào là phương pháp nghiên cứu phả hệ?

 1. Phương pháp nghiên cứu những dị tật trong một gia đình qua nhiều thế hệ
 2. Là theo dõi sự di truyền một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ
 3. Là theo dõi sự di truyền các tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ
 4. Cả A và B

Trả lời:

Phương pháp nghiên cứu phả hệ là theo dõi sự di truyền một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Trẻ đồng sinh cùng trứng khác trẻ đồng sinh khác trứng ở những điểm nào?

 1. Trẻ đồng sinh khác trứng có kiểu gen khác nhau, nên chỉ giống nhau ở mức độ như anh em cùng bố mẹ
 2. Trẻ đồng sinh cùng trứng có cùng một kiểu gen nên rất giống nhau
 3. Trẻ đồng sinh cùng trứng bao giờ cũng hành động giống nhau
 4. Cả A và B

Trả lời:

Trẻ đồng sinh khác trứng có kiểu gen khác nhau, nên chỉ giống nhau ở mức độ như anh em cùng bố mẹ.

Trẻ đồng sinh cùng trứng có cùng một kiểu gen nên rất giống nhau.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Tại sao phải dùng phương pháp phả hệ trong nghiên cứu di truyền người?

 1. Phương pháp này đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả cao
 2. Không thể áp dụng phương pháp lai và gây đột biến ở người
 3. Người đẻ ít con và sinh sản chậm
 4. Cả A, B và C
Quảng cáo

Trả lời:

Phải dùng phương pháp phả hệ trong nghiên cứu di truyền người vì phương pháp này đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả cao và do người đẻ ít con và sinh sản chậm, không thể áp dụng phương pháp lai và gây đột biến ở người

Đáp án cần chọn là: D

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 9 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 9 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 9 | Để học tốt Sinh học 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 9Để học tốt Sinh học 9 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.