Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 34 có đáp án năm 2023

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 34 có đáp án năm 2023

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện trắc nghiệm Sinh học lớp 9 năm 2023 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 34 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 34: THOÁI HÓA DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN

Câu 1: Hiện tượng dưới đây xuất hiện do giao phối gần là:

 1. Con ở đời F1 luôn có các đặc điểm tốt
 2. Con luôn có nguồn gen tốt của bố mẹ
 3. Xuất hiện quái thái, dị tật ở con
 4. Con thường sinh trưởng tốt hơn bố mẹ

Trả lời:

Hiện tượng xuất hiện do giao phối gần là Xuất hiện quái thái, dị tật ở con

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Hiện tượng xuất hiện ở thế hệ sau nếu thực hiện tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn là:

 1. Có khả năng chống chịu tốt với các điều kiện của môi trường
 2. Con cháu xuất hiện ngày càng đông, có nhiều kiểu gen, kiểu hình
 3. Cho năng suất cao hơn thế hệ trước
 4. Sinh trưởng và phát triển chậm, bộc lộ tính trạng xấu

Trả lời:

Nếu thực hiện tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn, đời con sinh trưởng và phát triển chậm, bộc lộ tính trạng xấu

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 3: Hiện tượng không xuất hiện khi cho vật nuôi giao phối cận huyết là:

 1. Sức sinh sản ở thế hệ sau giảm
 2. Con cháu xuất hiện các đặc điểm ưu thế so với bố mẹ
 3. Xuất hiện quái thai, dị hình
 4. Tạo ra nhiều kiểu gen mới trong bầy, đàn.

Trả lời:

Con cháu không xuất hiện các đặc điểm ưu thế so với bố mẹ khi cho vật nuôi giao phối cận huyết.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4: Kết quả dẫn đến về mặt di truyền khi cho giao phối cận huyết hoặc tự thụ phấn là:

 1. Giảm tỉ lệ thể dị hợp và tăng tỉ lệ thể đồng hợp trong quần thể
 2. Sự đa dạng về kểu gen trong quần thể
 3. Sự đa dạng về kiểu hình trong quần thể
 4. Làm tăng khả năng xuất hiện đột biến gen

Trả lời:

Kết quả dẫn đến về mặt di truyền khi cho giao phối cận huyết hoặc tự thụ phấn là Giảm tỉ lệ thể dị hợp và tăng tỉ lệ thể đồng hợp trong quần thể

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, trải qua 2 thế hệ tự thụ phấn, thì tỉ lệ của thể dị hợp còn lại ở thế hệ con lai thứ hai( F2) là:

 1. 12,5%
 2. 25%
 3. 50%
 4. 75%

Trả lời:

Sau 2 thế hệ tự thụ phấn, tỷ lệ thể dị hợp còn lại ở F2 là: 100% × (1/2)2 = 25%

Đáp án cần chọn là: B

Quảng cáo

Câu 6: Tại sao ở một số loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt và ở động vật thường xuyên giao phối gần không bị thoái hóa?

 1. Vì chúng có những gen đặc biệt có khả năng kìm hãm tác hại của những cặp gen lặn gây hại
 2. Vì hiện tại chúng đang mang những cặp gen đồng hợp không gây hại cho chúng
 3. Vì chúng có những gen gây hại đã làm mất khả năng hình thành hợp tử
 4. Vì chúng là những loài sinh vật đặc biệt không chịu sự chi phối của các qui luật di truyền

Trả lời:

Ở một số loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt và ở động vật thường xuyên giao phối gần không bị thoái hóa vì hiện tại chúng đang mang những cặp gen đồng hợp không gây hại cho chúng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng vẫn được sử dụng trong chọn giống vì

 1. Để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần
 2. Tao ra giống mới để góp phần phát triển chăn nuôi và trồng trọt
 3. Là một biện pháp quan trọng không thể thiếu trong chăn nuôi, trồng trọt
 4. Tạo ra nhiều biến dị và tổ hợp đột biến mới

Trả lời:

Trong chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn và giao phối gần để:

- Củng cố, duy trì đặc tính mong muốn

- Tạo dòng thuần

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Trong chọn giống cây trồng, người ta không dùng phương pháp tự thụ phấn để:

 1. Duy trì một số tính trạng mong muốn
 2. Tạo dòng thuần
 3. Tạo ưu thế lai
 4. Chuẩn bị cho việc tạo ưu thế lai

Trả lời:

Trong chọn giống cây trồng, người ta không dùng phương pháp tự thụ phấn để tạo ưu thế lai.

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 9: Biểu hiện của thoái hoá giống là:

 1. Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ chúng
 2. Con lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ
 3. Năng suất thu hoạch luôn được tăng lên
 4. Con lai có sức sống kém dần

Trả lời:

Biểu hiện của thoái hoá giống là con lai có sức sống kém dần.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Biểu hiện nào sau đây không phải của thoái hoá giống:

 1. Các cá thể có sức sống kém dần
 2. Sinh trưởng kém, phát triển chậm
 3. Khả năng chống chịu tốt với các điều kiện môi trường
 4. Nhiều bệnh tật xuất hiện

Trả lời:

Biểu hiện không phải của thoái hoá giống là khả năng chống chịu tốt với các điều kiện môi trường.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn xảy ra giữa:

 1. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau
 2. Hoa đực và hoa cái trên cùng một cây
 3. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau và mang kiểu gen khác nhau
 4. Hoa đực và hoa cái của các cây khác nhau nhưng mang kiểu gen giống nhau

Trả lời:

Tự thụ phấn là khi phấn hoa từ cùng một cây rơi vào đầu nhụy (đối với thực vật có hoa) hoặc vào noãn (đối với thực vật hạt trần) của chính cây đó.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Giao phối cận huyết là:

 1. Giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ
 2. Lai giữa các cây có cùng kiểu gen
 3. Giao phối giữa các cá thể có cùng kiểu gen khác nhau
 4. Giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố mẹ chúng

Trả lời:

Giao phối cận huyết là giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố mẹ chúng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13: Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống là:

 1. Giao phấn xảy ra ở thực vật.
 2. Giao phối ngẫu nhiên xảy ra ở động vật
 3. Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật
 4. Lai giữa các dòng thuần chủng khác nhau.

Trả lời:

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống là tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật làm cho tỉ lệ xuất hiện kiểu gen đồng hợp lặn mang tính trạng xấu ngày càng cao.

Đáp án cần chọn là: C

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 9 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 9 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 9 | Để học tốt Sinh học 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 9Để học tốt Sinh học 9 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên