Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 42 có đáp án năm 2023

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 42 có đáp án năm 2023

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện trắc nghiệm Sinh học lớp 9 năm 2023 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 42 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 42: ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT

Câu 1: Hoạt động nào dưới đây của cây xanh chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng:

 1. Hô hấp
 2. Quang hợp
 3. Thoát hơi nước
 4. Cả 3 hoạt động trên

Trả lời:

Cả 3 hoạt động hô hấp, quang hợp, thoát hơi nước của cây xanh đều chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?

 1. Làm thay đổi hình thái bên ngoài của thân, lá và khả năng quang hợp của thực vật.
 2. Làm thay đổi các quá trình sinh lí quang hợp, hô hấp.
 3. Làm thay đổi những đặc điềm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật
 4. Làm thay đổi đặc điểm hình thái của thân, lá và khả năng hút nước của rễ

Trả lời:

Ánh sáng làm thay đổi những đặc điềm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật.

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 3: Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là do?

 1. Các cành chết do bị tổn thương.
 2. Các cành quá dài nên bị gãy
 3. Các cành không tiếp xúc được với ánh sáng, không quang hợp được
 4. Cây mọc dày quá, làm một số cây bị yếu và chết đi.

Trả lời:

Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là do các cành không tiếp xúc được với ánh sáng, không quang hợp được, tiêu tốn nhiều năng lượng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Tuỳ theo khả năng thích nghi của thực vật với nhân tố ánh sáng, người ta chia thực vật làm 2 nhóm là:

 1. Nhóm kị sáng và nhóm kị bóng
 2. Nhóm ưa sáng và nhóm kị bóng
 3. Nhóm kị sáng và nhóm ưa bóng
 4. Nhóm ưa sáng và nhóm ưa bóng

Trả lời:

Thực vật được chia thành 2 nhóm khác nhau tùy thuộc vào khả năng thích nghi với điều kiện chiếu sáng:

+ Thực vật ưa sáng

+ Thực vật ưa bóng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Cây ưa sáng thường sống nơi nào?

 1. Nơi nhiều ánh sáng tán xạ.
 2. Nơi có cường độ chiếu sáng trung bình
 3. Nơi quang đãng
 4.  Nơi khô hạn.

Trả lời:

Cây ưa sáng thường sống nơi quang đãng.

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 6: Loài thực vật dưới đây thuộc nhóm ưa sáng là:

 1. Cây lúa
 2. Cây ngô
 3. Cây phi lao
 4. Cả A, B và C đều đúng

Trả lời:

Thực vật ưa sáng: những cây sống nơi quang đãng: cây ngô, phi lao, lúa …

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái như thế nào?

 1. Phiến lá rộng, màu xanh sẫm.
 2. Phiến lá dày, rộng, màu xanh nhạt.
 3. Phiến lá hẹp, dày, màu xanh nhạt.
 4. Phiến lá hẹp. mòng, màu xanh sẫm 

Trả lời:

Lá cây ưa sáng có phiến lá hẹp, dày, màu xanh nhạt.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Cây thông mọc riêng rẽ nơi quang đãng thường có tán rộng hơn cây thông mọc xen nhau trong rừng vì

 1. Ánh sáng mặt trời tập trung chiếu vào cành cây phía trên
 2. Cây có nhiều chất dinh dưỡng.
 3. Ánh sáng mặt trời chiếu được đến các phía của cây
 4. Cây có nhiều chất dinh dưỡng và phần ngọn của cây nhận nhiều ánh sáng.

Trả lời:

Cây thông mọc riêng rẽ nơi quang đãng thường có tán rộng hơn cây thông mọc xen nhau trong rừng vì ánh sáng mặt trời chiếu được đến các phía của cây

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 9: Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian cây mọc như thế nào?

 1. Cây vẫn mọc thẳng.
 2. Cây luôn quay về phía mặt trời.
 3. Ngọn cây rũ xuống.
 4. Ngọn cây sẽ mọc cong về phía có nguồn sáng.

Trả lời:

Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian ngọn cây sẽ mọc cong về phía có nguồn sáng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Khi chuyển những cây đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng mạnh thì khả năng sống của chúng như thế nào?

 1. Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường
 2. Khả năng sống tăng mạnh
 3. Khả năng sống bị giảm, nhiều khi bị chết
 4. Không thể sống được.

Trả lời:

Khi chuyển những cây đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng mạnh thì khả năng sống của cây bị giảm, nhiều khi bị chết

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Ứng dụng sự thích nghi của cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, người ta trồng xen các loại cây theo trinh tự sau

 1. Cây ưa bóng trồng trước, cây ưa sáng trồng sau.
 2. Cây ưa sáng trồng trước, cây ưa bóng trồng sau.
 3. Trồng đồng thời nhiều loại cây
 4. Tuỳ theo mùa mà trồng cây ưa sáng hoặc cây ưa bóng trước.

Trả lời:

Ứng dụng sự thích nghi của cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, người ta trồng cây ưa sáng trước, cây ưa bóng trồng sau.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Vai trò quan trọng nhất của ánh sáng đối với động vật là

 1. Kiếm mồi.
 2. Nhận biết các vật
 3. Định hướng di chuyển trong không gian.
 4. Sinh sản.

Trả lời:

Vai trò quan trọng nhất của ánh sáng đối với động vật là định hướng di chuyển trong không gian.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Tuỳ theo khả năng thích nghi của động vật với ánh sáng, người ta phân chia chúng thành 2 nhóm động vật là:

 1. Nhóm động vật ưa bóng và nhóm ưa tối
 2. Nhóm động vật ưa sáng và nhóm kị tối
 3. Nhóm động vật ưa sáng và nhóm ưa tối
 4. Nhóm động vật kị sáng và nhóm kị tối

Trả lời:

- Người ta chia động vật thành 2 nhóm:

+ Động vật ưa sáng: những động vật hoạt động ban ngày.

+ Động vật ưa tối: gồm những động vật hoạt động vào ban đêm, sống trong hang, trong đất hay ở vùng nước sâu như đáy biển.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Động vật nào sau đây là động vật ưa sáng?

 1. Thằn lằn
 2. Muỗi
 3. Dơi
 4. Cả A, B và C đều đúng

Trả lời:

Thằn lằn là động vật ưa sáng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Vào buổi trưa và đầu giờ chiều, tư thế nằm phơi nắng của thằn lằn bóng đuôi dài như thế nào?

 1. Luân phiên thay đổi tư thế phơi nắng theo hướng nhất định
 2. Tư thế nằm phơi nắng không phụ thuộc vào cường độ chiếu sáng của mặt trời
 3. Phơi nắng nằm theo hướng tránh bớt ánh nắng chiếu vào cơ thể.
 4. Phơi nắng theo hướng bề mặt cơ thể hấp thu nhiều năng lượng ánh sáng mặt trời.

Trả lời:

Vào buổi trưa và đầu giờ chiều, thằn lằn bóng đuôi dài nằm theo hướng tránh bớt ánh nắng chiếu vào cơ thể.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16: Điều nào sau đây đúng khi nói về chim cú mèo?

 1. Là loài động vật biến nhiệt
 2. Tìm mồi vào buổi sáng sớm
 3. Chỉ ăn thức ăn thực vật và côn trùng
 4. Tìm mồi vào ban đêm

Trả lời:

Cú mèo tìm mồi vào ban đêm.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 17: Các loài thú sau đây hoạt động vào ban đêm là:

 1. Chồn, dê, cừu
 2. Trâu, bò, dơi
 3. Cáo, sóc, dê
 4. Dơi, chồn, sóc

Trả lời:

Dơi, chồn, sóc hoạt động vào ban đêm.

Đáp án cần chọn là: D

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 9 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 9 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 9 | Để học tốt Sinh học 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 9Để học tốt Sinh học 9 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.