Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 50 có đáp án năm 2023

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 50 có đáp án năm 2023

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện trắc nghiệm Sinh học lớp 9 năm 2023 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 50 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 50: HỆ SINH THÁI

Câu 1: Hệ sinh thái bao gồm các thành phần là:

 1. Thành phần vô sinh và hữu sinh
 2. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ
 3. Thành phần vô cơ và hữu cơ
 4. Sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải

Trả lời:

Hệ sinh thái bao gồm các thành phần là:

+ Thành phần vô sinh

+ Thành phần hữu sinh:

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Thành phần vô sinh của hệ sinh thái bao gồm những yếu tố nào sau đây:

 1. Các chất vô cơ: Nước, khí cacbonic, khí oxi...., các loài virut, vi khuẩn...
 2. Các chất mùn, bã, các loài rêu, địa y.
 3. Các nhân tố khí hậu như: Nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm...các loại nấm, mốc.
 4. Đất, đá, nước, khí cacbonic, khí oxi, mùn hữu cơ, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm.

Trả lời:

Thành phần vô sinh của hệ sinh thái bao gồm: Đất, đá, nước, khí cacbonic, khí oxi, mùn hữu cơ, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm.

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 3: Trong một hệ sinh thái, cây xanh là:

 1. Sinh vật phân giải
 2. Sinh vật phân giải và sinh vật tiêu thụ
 3. Sinh vật sản xuất
 4. Sinh vật phân giải và sinh vật sản xuất

Trả lời:

Cây xanh sinh vật sản xuất.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Sinh vật tiêu thụ bao gồm:

 1. Vi khuẩn, nấm và động vật ăn cỏ
 2. Động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt
 3. Động vật ăn thịt và cây xanh
 4. Vi khuẩn và cây xanh

Trả lời:

Sinh vật tiêu thụ: động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt hoặc kí sinh trên động vật

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Hoạt động nào sau đây là của sinh vật sản xuất:

 1. Tổng hợp chất hữu cơ thông qua quá trình quang hợp
 2. Phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ
 3. Phân giải xác động vật và thực vật
 4. Không tự tổng hợp chất hữu cơ

Trả lời:

Sinh vật sản xuất tổng hợp chất hữu cơ thông qua quá trình quang hợp.

Đáp án cần chọn là: A

Quảng cáo

Câu 6: Trong chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất là loài sinh vật nào sau đây?

 1. Nấm và vi khuẩn
 2. Thực vật
 3. Động vật ăn thực vật
 4. Các động vật kí sinh

Trả lời:

Trong chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất là thực vật.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Hãy chọn trả lời đúng trong các đáp án dưới đây về trật tự của các dạng sinh vật trong một chuỗi thức ăn:

 1. Sinh vật phân giải → Sinh vật tiêu thụ → Sinh vật sản xuất
 2. Sinh vật tiêu thụ → Sinh vật sản xuất→ Sinh vật phân giải
 3. Sinh vật sản xuất → Sinh vật tiêu thụ → Sinh vật phân giải
 4. Sinh vật phân giải → Sinh vật sản xuất → Sinh vật tiêu thụ

Đáp án: 

Trật tự đúng của các dạng sinh vật trong một chuỗi thức ăn là: Sinh vật sản xuất → Sinh vật tiêu thụ → Sinh vật phân giải

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Lưới thức ăn là

 1. Gồm một chuỗi thức ăn
 2. Gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau
 3. Gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung
 4.  Gồm ít nhất là 1 chuỗi thức ăn trở lên

Trả lời:

Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành 1 lưới thức ăn.  

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 9: Cho sơ đồ lưới thức ăn dưới đây

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 50 có đáp án năm 2023

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn trên ?

 1. Chuột là mắt xích chung trong lưới thức ăn
 2. Cáo không phải là mắt xích chung trong lưới thức ăn
 3. Mỗi chuỗi thức ăn đều có 4 mắt xích
 4. Có tất cả 8 chuỗi thức ăn

Trả lời:

A sai, chuột chỉ thuộc một chuỗi thức ăn nên không phải là mắt xích chung

B sai, cáo là mắt xích chung của 2 chuỗi thức ăn

C đúng.

D sai, có tất cả 5 chuỗi thức ăn

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn nói trên?

 1. Cây xanh và động vật ăn thịt
 2. Cây xanh và sinh vật tiêu thụ
 3. Động vật ăn thịt, vi khuẩn và nấm
 4. Cây xanh, vi khuẩn và nấm

Trả lời:

Cây xanh, vi khuẩn và nấm luôn luôn là mắt xích chung trong các chuỗi thức ăn vì chúng là sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Sinh vật nào sau đây luôn luôn là mắt xích chung trong các chuỗi thức ăn?

 1. Cây xanh và động vật ăn thịt
 2. Cây xanh và sinh vật tiêu thụ
 3. Động vật ăn thịt, vi khuẩn và nấm
 4. Cây xanh, vi khuẩn và nấm 

Trả lời:

Cây xanh, vi khuẩn và nấm luôn luôn là mắt xích chung trong các chuỗi thức ăn vì chúng là sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Hãy chọn câu có nội dung đúng trong các câu sau đây:

 1. Sinh vật sản xuất luôn sử dụng sinh tiêu thụ làm thức ăn
 2. Sinh vật phân giải luôn là nguồn thức ăn của sinh vật tiêu thụ
 3. Chất hữu cơ do sinh vật sản xuất tổng hợp được là nguồn thức ăn cho các dạng sinh vật trong hệ sinh thái
 4. Vi khuẩn và nấm không phải là sinh vật phân giải

Trả lời:

A sai, sinh vật sản xuất không sử dụng sinh vật tiêu thụ làm thức ăn

B sai, sinh vật phân giải phân giải các chất hữu cơ (xác động vật, thực vật …) thành các chất vô cơ.

C đúng.

D sai, sinh vật phân giải: gồm vi khuẩn, nấm…

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Năng lượng khởi đầu trong sinh giới được lấy từ đâu?

 1. Từ môi trường không khí
 2. Từ nước
 3. Từ chất dinh dưỡng trong đất
 4. Từ năng lượng mặt trời

Trả lời:

Năng lượng khởi đầu trong sinh giới được lấy từ năng lượng mặt trời, thông qua sinh vật sản xuất, năng lượng đi vào trong hệ sinh thái.

Đáp án cần chọn là: D

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 9 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 9 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 9 | Để học tốt Sinh học 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Sinh học 9Để học tốt Sinh học 9 và bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.