500 Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 3 Học kì 2 Toán lớp 3 có lời giải

Tài liệu tổng hợp 500 bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 3 Học kì 2 chọn lọc, có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo từng bài học. Hi vọng với bộ bài tập trắc nghiệm này sẽ giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy môn Toán lớp 3, giúp các bận phụ huynh dễ dàng học cùng các con. Và hi vọng với bộ Câu hỏi trắc nghiệm này sẽ giúp các em học sinh ôn luyện, hiểu bài môn Toán lớp 3. Bạn vào tên bài để theo dõi phần Bài tập trắc nghiệm Toán 3 và lời giải tương ứng.

Bài tập trắc nghiệm Toán 3 Học kì 2

Chương 3: Các số đến 10 000

Chương 4: Các số đến 100 000

Chương 5: Ôn tập cuối năm

Bài tập Các số có bốn chữ số

Câu 1 : Em hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2 : Biết một số gồm: Tám nghìn, không trăm, ba đơn vị. Số đó được viết là:

A. 803

B. 8003

C. 8030

D. 8000

Câu 3 : Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:

A. 9999

B. 9998

C. 9876

D. 1000

Câu 4 : Cho tổng sau: 5000 + 10 + 5. Số được tạo thành là:

A. 5105

B. 5015

C. 50105

D. 1010

Câu 5 : Số nào sau đây không phải số tròn chục ?

A. 1010

B. 1100

C. 1001

D. 1000

Câu 6 : Cho bảng sau:

Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 7 : Ghép số với cách đọc thích hợp:

Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8 : Cho số 9768, chữ số hàng nghìn của số này là:

A. 9

B. 7

C. 6

D. 8

Câu 9 : Cho số 6205, chữ số 2 có giá trị là:

A. 2 trăm

B. 2 chục

C. 2 đơn vị

Câu 10 : Số có bốn chữ số, biết chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp hai lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp hai lần chữ số hàng nghìn.

Bài tập Các số có bốn chữ số Toán lớp 3 có lời giải

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng

Câu 1 : Cho hình vẽ:

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Toán lớp 3 có lời giải

Ba điểm A, Z, C là ba điểm thẳng hàng. Đúng hay sai?

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Toán lớp 3 có lời giải

Câu 2 : P là điểm nằm giữa hai điểm nào ?

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Toán lớp 3 có lời giải

A. Hai điểm A và B

B. Hai điểm C và D

C. Hai điểm O và I

D. Không nằm giữa hai điểm nào

Câu 3 : Cho hình vẽ sau:

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Toán lớp 3 có lời giải

Chọn đáp án đúng.

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Toán lớp 3 có lời giải

Câu 4 : Cho hình vẽ sau:

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Toán lớp 3 có lời giải

U là trung điểm của đoạn thẳng TV. Đúng hay sai?

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Toán lớp 3 có lời giải

Câu 5 : Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB theo hình vẽ sau:

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Toán lớp 3 có lời giải

Câu 6 : Cho hình vuông ABCD có V là trung điểm của đoạn thẳng AB, biết AV= ,6 ,cm. Chu vi của hình vuông ABCD là:

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Toán lớp 3 có lời giải

A. 24 cm

B. 12 cm

C. 48 cm

D. 36 cm

Câu 7 : Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống của mỗi kết luận sau:

a) Điểm ở giữa hai điểm A và B là trung điểm của đoạn thẳng AB Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Toán lớp 3 có lời giải

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm ở giữa của hai điểm A và B Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Toán lớp 3 có lời giải

Câu 8 : Cho đoạn thẳng PQ=80 ,cm, có M là trung điểm của đoạn PQ, N là trung điểm của đoạn thẳng MQ. Độ dài đoạn thẳng MN là:

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Toán lớp 3 có lời giải

A.20 cm

B. 40 cm

C. 60 cm

Câu 9 : Cho H là trung điểm của đoạn thẳng EF. Biết HE = 15cm .

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Toán lớp 3 có lời giải

Câu 10 : Điền số thích hợp vào chỗ trống. Điểm T là trung điểm của đoạn thẳng AB

Bài tập Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng. Toán lớp 3 có lời giải

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học