15 Bài tập Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (có đáp án) - Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

Với 15 bài tập trắc nghiệm Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác Toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 7.

15 Bài tập Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (có đáp án) - Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ trắc nghiệm Toán 7 Kết nối tri thức (cả năm) có lời giải chi tiết, bản word trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Câu 1. Cho ΔABC=ΔMNP. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A.ABC^=MNP^;

B. ABC^=MPN^ ;

C. AB = MP;

D. BC = MP.

Câu 2. Cho ΔPQR=ΔDEF. Biết P^=33°. Khi đó:

A. D^=33°;

B. D^=42°;

C. E^=33° ;

D. E^=66°.

Quảng cáo

Câu 3. Cho hai tam giácΔABCΔDEF có: AB = EF, BC = FD, AC = ED và A^=E^ ;B^=F^ ; D^=C^. Cách viết nào dưới đây đúng?

A. ΔABC=ΔDEFM'N'=6 cm;

B. ΔABC=ΔDFE;

C. ΔABC=ΔEFD;

D. ΔABC=ΔFDE.

Câu 4. Chọn đáp án sai. Cho ΔMNP=ΔM'N'P'. Biết MN = 6 cm; M'P' = 4 cm; N'P' = 7 cmM^=55° . Khi đó

A.P'^=55°;

B. M'N'=6 cm ;

C. NP = 7cm;

D. M'^=55°.

Câu 5. Cho ΔABC=ΔMNPAB = 2 cm; AC = 3 cm; PN = 4 cm. Chu vi ΔMNP

A. 4,5 cm;

B. 7 cm;

C. 9 cm;

D. 6 cm.

Quảng cáo

Câu 6. Cho ΔABC=ΔMNP biết A^=40°B^=70°. Số đo P^ bằng

A. 70°;

B. 40°;

C. 20°;

D. 50°.

Câu 7. Cho ΔABC=ΔMNP. Biết AB = 5 cm, MP = 7 cm và chu vi của ΔABC là 22 cm. Tính cạnh NP và BC.

A. NP = BC = 9 cm;

B. NP = BC = 11 cm;

C. NP = BC = 10 cm;

D. NP = 9 cm; BC = 10 cm.

Câu 8. Cho ΔABC=ΔMNP biết AC = 5 cm. Cạnh nào của có độ dài bằng 5 cm?

A. PN;

B. MN;

C. MP;

D. AB.

Quảng cáo

Câu 9. Cho ΔABC (không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) bằng một tam giác có ba đỉnh là T, S, R. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác, biết rằng A^=T^, AC = TS.

A. ΔABC=ΔTRS;

B. ΔABC=ΔRTS;

C. ΔABC=ΔSTR;

D. ΔABC=ΔTSR.

Câu 10. Cho ΔABC=ΔDEF. Biết A^+B^=140°, E^=45°. Tính góc A, C, D, F.

A. A^=D^=105°, F^=C^=40° ;

B. A^=D^=90°, F^=C^=50°;

C. A^=D^=95°, F^=C^=40°;

D. A^=D^=40°, F^=C^=95°.

Câu 11. Cho tam giác ABC và DEH trong hình dưới đây.

15 Bài tập Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

Khẳng định đúng là

A. ΔABC=ΔDEH;

B. ΔABC=ΔHDE;

C. ΔABC=ΔEDH;

D. ΔABC=ΔHED.

Câu 12. Cho hình vẽ dưới đây, biết AD = BC, AC = BD. Khẳng định đúng là

15 Bài tập Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

A. ΔADB=ΔBCA;

B. ΔADB=ΔABC;

C. ΔADB=ΔACB;

D. Không có hai tam giác nào bằng nhau.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nếu một cạnh của tam giác này bằng một cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau;

B. Nếu hai cạnh của tam giác này bằng hai cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau;

C. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau;

D. Cả A, B và C đều sai.

Câu 14. Cho hình vẽ dưới đây, biết AB = CD; AD = BC. Góc có số đo bằng góc ABC là

15 Bài tập Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

A. DAC^;

B. ACB^;

C. ACD^;

D. CDA^.

Câu 15. Cho hình vẽ dưới đây, biết JG = JL, GK = LK, , .

15 Bài tập Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

Số đo góc GKL là

A. 90°;

B. 30°;

C. 60°;

D. 120°.

Xem thử

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên