30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 2 Kết nối tri thức có lời giải

Với 30 bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán lớp 7 Chương 2: Số thực có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 7.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 2 Kết nối tri thức có lời giải

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ trắc nghiệm Toán 7 Kết nối tri thức (cả năm) có lời giải chi tiết, bản word trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Câu 1. Số nào sau đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. 115 ;

B. 2715 ;

C. 129 ;

D. 1421 .

Câu 2. Cạnh của mặt bàn bằng bao nhiêu, biết mặt bàn hình vuông có diện tích bằng 250 dm2?

A. 15,81 dm;

B. 50 cm;

C. 15,18 cm;

D. 50 dm.

Câu 3. Cho tập hợp A viết tập hợp B là tập con của A chỉ chứa các số hữu tỉ?

 A = {4,2; 2,(531); 10;213;-94}

A. B = 4,2;2,531;10;94 ;

B. B = 2,531;10;213;94 ;

C. B = 213;2,531;4,2;94 ;

D. B = 4,2;2,531;213;94 .

Câu 4. Làm tròn số thập phân 3,4256…với độ chính xác là 0,005?

A. 3,43;

B. 3,425;

C. 3,42;

D. 3,426.

Quảng cáo

Câu 5. Sử dụng máy tính cầm tay tính 427 và làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba?

A. 2,078;

B. 20,785;

C. 20,79;

D. 2,079.

Câu 6. Xác định tất cả giá trị của x để x2=25 ?

A. { 5};

B. { -5 };

C. {};

D. { 5; -5 }.

Câu 7. Nhìn thật nhanh xem đâu là số thập phân hữu hạn?

A. 173 ;

B. 1511 ;

C. 59 ;

D. 235 .

Câu 8. Số nào dưới đây bằng 32?

A. 1022 ;

B. 1026 ;

C. 1024 ;

D. 1028 .

Quảng cáo

Câu 9. Cho một sợi dây dài 23 cm người ta muốn cắt ra thành những sợi dây ngắn hơn dài 3cm, hỏi sau khi cắt cắt được bao nhiêu sợi dây và sợi dây thừa ra dài khoảng bao nhiêu cm

A. Cắt được 5 sợi dây, thừa 2 cm;

B. Cắt được 7 sợi dây, thừa 2 cm;

C. Cắt được 6 sợi dây, thừa 1 cm;

D. Cắt được 7 sợi dây, thừa 1 cm.

Câu 10. Đâu không phải là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. 4,474141…;

B. 3,2101201020…;

C. 0,1233333…;

D. 7,32454545….

Câu 11. Cho các dãy số sau cho biết căn bậc hai của chúng lần lượt là những số nào?

                   144; 25; 100; 81; 49

A. 5; 12; 9; 7; 10

B. 5; 9; 7; 12; 10

C. 9; 7; 12; 5; 10

D. 12; 5; 10; 9; 7

Câu 12. Có bao nhiêu phần tử của tập hợp A={x|x,81x2144}??

A. 6;

B. 7;

C. 8;

D. 9.

Quảng cáo

Câu 13. : Khi viết phân số 139 dưới dạng số thập phân và Làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba thì ta được số thập phân khi làm tròn là gì ?

A. 1,(4);

B. 1,4;

C. 1,44;

D. 1,444.

Câu 14. Tính 176400 ?

A. 420;

B. 421;

C. 422;

D. 423.

Câu 15. Cho hình dưới đây, hãy cho biết điểm A chỉ số thực nào? Biết điểm A màu đỏ chia 1 ô vuông nhỏ thành 3 phần bằng nhau.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 2 Kết nối tri thức có lời giải

A. 1,867;

B. 1,4;

C. -1,4;

D. 2,71.

Câu 16. Xác định tất cả giá trị của x để x2=49 ?

A. { 7 };

B. { -7 };

C. {};

D. { 7; -7 }.

Câu 17. Xác định tất cả giá trị của x để x=25?

A. {-25; 25};

B. {5};

C. {-5; 5};

D. {25}.

Câu 18. Cho tập hợp A viết tập hợp B là tập con của A chỉ chứa các số hữu tỉ?

A=3,4;1,231;357;6,74283;25

A. B = 3,4;1,231;357;6,74283;

B. B = 1,231;357;6,74283;25;

C. B = 357;1,231;3,4;25;

D. B = {3,4; 1,(231); 6,74283…;-25}.

Câu 19. Cho tập hợp A viết tập hợp C là tập con của A chỉ chứa các số vô tỉ?

A = 3,22143;1,421;357;43;8

A. C = 357;8;43;

B. C = {3,22143…; -8};

C. C = 3,22143;1,421;357;

D. C = 1,421357;43.

Câu 20. Khi viết hỗn số 253 dưới dạng số thập phân thì ta được kết quả khi viết gọn số thập phân đó là gì ?

A. 113 ;

B. 3,66;

C. 3,67;

D. 3,(6).

Câu 21. Làm tròn số thập phân 0,354536… đến chữ số thập phân thứ ba?

A. 0,355

B. 0,354

C. 0,35

D. 0,36

Câu 22. Làm tròn số 435678,21 với độ chính xác là 50?

A. 435678;

B. 436000;

C. 435700;

D. 435678,21.

Câu 23. Đâu là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. 3,243564…;

B. 3,101001000…;

C. 5,31241212…;

D. 7,2132123….

Câu 24. Xác định tất cả giá trị của x để 2x7=16 ?

A.  112;1,5 ;

B. 5;32 ;

C. 112;23 ;

D. 112;1,5 .

Câu 25. Một người muốn làm một con diều hình vuông có diện tích là 4900 cm2 . Hỏi người đó cần một mảnh giấy hình vuông có 1 cạnh bằng bao nhiêu? (Coi các mép không đáng kể)

A. 7 dm;

B. 71 cm;

C. 70 m;

D. 75 cm.

Câu 26. Hãy viết gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn 3,2121212…?

A. 3,21;

B. 3,(12);

C. 3,(21);

D. 3,12.

Câu 27. Cạnh của bàn cờ vua bằng bao nhiêu, biết bàn cơ vua hình vuông có diện tích bằng 400 cm2?

A.12 cm;

B. 20 cm;

C. 40 cm;

D. 10 cm.

Câu 28. Sử dụng máy tính cầm tay tính 94 và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai?

A. 9,7;

B. 9,695;

C. 9,69;

D. 9,610.

Câu 29. Hãy so sánh 145 và 95 ?

A.  145>95 ;

B.  145<95 ;

C. Không so sánh được;

D.   145=95 .

Câu 30. Giá trị của x để x=43?

A. 43;

B. { -1,(3)};

C. 1,3;43;

D. 34;34;

Xem thử

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác