30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Với 30 bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán lớp 7 Chương 5: Thu thập và biểu diễn dữ liệu có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 7.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ trắc nghiệm Toán 7 Kết nối tri thức (cả năm) có lời giải chi tiết, bản word trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Câu 1. Kết quả tìm hiểu về sở thích đối tượng với mạng xã hội của 8 bạn học sinh một trường Trung học cơ sở được cho bởi bảng thống kê sau:

STT

Tuổi

Giới tính

Sở thích

1

13

Nam

Thích

2

14

Nam

Rất thích

3

14

Nữ

Không thích

4

12

Nữ

Thích

5

14

Nam

Rất thích

6

14

Nữ

Không quan tâm

7

12

Nam

Không thích

8

13

Nữ

Không quan tâm

Dữ liệu nào là định lượng?

A. Giới tính;

B. Tuổi;

C. Sở thích;

D. Cả A và C.

Câu 2. Kết quả tìm hiểu về khả năng tự nấu ăn của các bạn học sinh lớp 7A được cho bởi bảng thống kê sau:

Khả năng tự nấu ăn

Không đạt

Đạt

Giỏi

Xuất sắc

Số bạn nữ tự đánh giá

2

10

5

3

Khẳng định nào là đúng?

A. Dữ liệu trên đại diện cho khả năng tự nấu ăn của các bạn học sinh lớp 7A;

B. Dữ liệu trên đại diện cho khả năng tự nấu ăn của các bạn học sinh nữ lớp 7A;

C. Dữ liệu trên đại diện cho khả năng tự nấu ăn của các bạn học sinh nam lớp 7A;

D. Tất cả đều đúng.

Quảng cáo

Câu 3. Một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia. Điểm số ở các lần bắn được cho bởi bảng sau:

7

8

9

9

8

10

10

9

8

10

8

8

9

10

10

7

6

6

9

9

Tỉ lệ xạ thủ bắn được 10 điểm so với tổng số lần bắn là

A. 14 ;

B. 12 ;

C. 1020 ;

D. 720 .

Câu 4. Cho biểu đồ:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 2020 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2019?

A. 5%;

B. 6%;

C. 7%;

D. 8%.

Câu 5. Cho biểu đồ:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Tính tổng lượng mưa 3 tháng khô hạn nhất ở Cần Thơ.

A. 20,3mm;

B. 21,3mm;

C. 22,3mm;

D. 23,3mm.

Quảng cáo

Câu 6. Cho hai biểu đồ sau:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Năm 2019, khu vực Nông nghiệp đóng góp bao nhiêu tỉ đô la?

A. 13,05 tỉ đô;

B. 13,06 tỉ đô;

C. 13,07 tỉ đô;

D. 13,08 tỉ đô.

Câu 7. Cho biểu đồ biểu diễn cơ cấu tiêu dùng các dạng năng lượng của toàn cầu năm 2019. Biết rằng, năng lượng hoá thạch bao gồm: than, dầu và khí.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Hỏi năng lượng hoá thạch tiêu dùng gấp khoảng bao nhiêu lần so với năng lượng tái tạo tiêu dùng?

A. 17 lần;

B. 18 lần;

C. 19 lần;

D. 20 lần.

Câu 8. Biểu đồ dưới đây cho biết kỉ lục thế giới về thời gian chạy cự li 100 m trong các năm từ 1912 đến 2005:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Từ năm 1991 đến 2005, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đã giảm được bao nhiêu giây?

A. 0,09 giây;

B. 0,08 giây;

C. 0,07 giây;

D. 0,06 giây.

Quảng cáo

Câu 9. Cho bảng thống kê số máy điều hoà và quạt hơi nước bán được trong ba tháng 6, 7, 8:

Điều hoà

Quạt hơi nước

Tháng 6

250

200

Tháng 7

320

290

Tháng 8

260

240

Tỉ lệ phần trăm tổng số điều hoà so với tổng số lượng sản phẩm bán được trong tháng 6, 7, 8 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

A. 51%;

B. 52%;

C. 53%;

D. 54%.

Câu 10. Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỉ lệ theo thể tích trong không khí của: khí oxy; khí nitơ; hơi nước, khí cacbonic và các khí khác.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Khẳng định nào đúng?

A. Khí nitơ chiếm hàm lượng cao thứ hai sau khí oxy;

B. Hơi nước chiếm tỉ lệ cao nhất;

C. Khí oxy chiếm tỉ lệ cao nhất;

D. Trong không khí chủ yếu là khí nitơ và khí oxy.

Câu 11. Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ lệ phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của khối 7:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Số học sinh tham gia Cầu lông và Bóng đá chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 15%;

B. 30%;

C. 45%;

D. 35%.

Câu 12. Cho biểu đồ biểu diễn tỉ lệ phần trăm loại nước uống yêu thích của học sinh lớp 7A.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Tính giá trị của x.

A. 5;

B. 10;

C. 15;

D. 20.

Câu 13. Biểu đồ dưới đây cho biết thứ hạng của bóng đá nam Việt Nam trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trong các năm từ 2016 đến 2020.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Từ năm 2016 đến 2020, bóng đá nam Việt Nam tăng bao nhiêu bậc?

A. 41;

B. 43;

C. 40;

D. 42.

Câu 14. Cho biểu đồ tỉ lệ dân số các châu lục tính đến ngày 1-7-2020:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Dân số châu Á gấp bao nhiêu lần dân số châu Úc, biết tổng số dân trên thế giới khoảng 7 773 triệu người?

A. 100 lần

B. 90 lần

C. 120 lần

D. 108 lần

Câu 15. Dân số Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2019 được biểu diễn bằng đồ thị dưới đây.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Tốc độ tăng dân số từ năm 1979 dến năm 1989 so với tốc độ tăng dân số từ năm 2009 đến năm 2019:

A. Thấp hơn 0,05%;

B. Cao hơn 0,05%;

C. Bằng nhau;

D. Cao hơn 5%.

Câu 16. Trong các dãy dữ liệu sau, dãy dữ liệu nào có thể sắp thứ tự?

A. Đánh giá của 4 bạn học sịnh về chất lượng bài giảng: Tốt, Xuất sắc, Khá, Trung bình;

B. Tên của 4 bạn tổ 1: Nam, Bình, An, Khánh;

C. Kiểm tra sức khỏe của học sinh lớp 7: chiều cao, cân nặng, độ cận thị, viễn thị;

D. Các môn thể thao yêu thích của khối 7: Đá bóng, bóng rổ, cầu lông, bơi.

Câu 17. Trong các phát biểu sau dữ liệu nào không phải là số liệu?

A. Cân nặng của các bạn trong lớp (đơn vị tính là kilogam);

B. Chiều cao trung bình của học sinh lớp 7 (đơn vị tính là mét);

C. Số học sinh giỏi của khối 7;

D. Các môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp.

Câu 18. Tỉ lệ tăng dân số Việt Nam trong một số năm gần đây được cho trong bảng sau:

Năm

1991

1995

1999

2003

2007

2011

2015

2019

Tỉ lệ %

1,86

1,65

1,51

1,17

1,09

1,24

1,12

1,15

Tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất là năm nào?

A. 2019;

B. 2015;

C. 2007;

D. 1991.

Câu 19. Kiểm tra sức khỏe đầu năm của học sinh lớp 7 gồm có: đo chiều cao, cân nặng, độ cận thị, viễn thị. Kết quả nào là số liệu?

A. Chiều cao, cân nặng;

B. Chiều cao;

C. Cân nặng;

D. Chiều cao, cân nặng, cận thị, viễn thị.

Câu 20. Để đánh giá mức độ phù hợp của đề thi môn Toán 7, nhà trường có thể sử dụng cách nào để đảm bảo tính đại diện?

A. Cho các bạn trong câu lạc bộ Toán học làm bài;

B. Cho các bạn học sinh giỏi làm bài;

C. Cho các bạn nữ làm bài;

D. Chọn 10 học sinh bất kì của các lớp làm bài.

Câu 21. Cho biểu đồ biểu diễn chi phi sinh hoạt một tháng của gia đình bạn An. Chi phí cho giáo dục là bao nhiêu, biết tổng chi phí 1 tháng là 10 triệu đồng.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

A. 4 triệu;

B. 2,5 triệu;

C. 1,5 triệu;

D. 2 triệu.

Câu 22. Cho biểu đồ:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Ngày nào có lượng mưa cao nhất?

A. Ngày 1;

B. Ngày 2;

C. Ngày 3;

D. Ngày 4.

Câu 23. Cho biểu đồ:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Có bao nhiêu bạn thích phim hài hoặc phim hoạt hình?

A. 40 học sinh;

B. 35 học sinh;

C. 45 học sinh;

D. 30 học sinh;

Câu 24. Tập đoàn X có 6 công ty A, B, C, D, E, F. Trong năm 2020, tỉ lệ doanh thu của mỗi công ty so với tổng doanh thu của tập đoàn được biểu thị như biểu đồ sau.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Nếu doanh thu của công ty D là 325 tỉ đồng thì doanh thu của công ty B là bao nhiêu?

A. 840 tỉ đồng;

B. 845 tỉ đồng;

C. 850 tỉ đồng;

D. 855 tỉ đồng.

Câu 25. Cho biểu đồ:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Ngày nào lớp 7A thu gom được trên 100 chai nhựa?

A. Thứ Bảy;

B. Chủ Nhật;

C. Thứ Sáu;

D. Thứ Bảy, Chủ Nhật.

Câu 26. Cho biểu đồ biểu diễn ước mơ nghề nghiệp của các bạn nam và nữ của khối 7:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Trong 100 bạn nam và 50 bạn nữ có bao nhiêu bạn ước mơ trở thành giáo viên?

A. 34 học sinh;

B. 35 học sinh;

C. 36 học sinh;

D. 37 học sinh.

Câu 27. Cho biểu đồ:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Lượng mưa tăng giữa các ngày nào?

A. Ngày 2 – 3; 4 – 5;

B. Ngày 1 – 2; 2 – 3;

C. Ngày 3 – 4; 4 – 5;

D. Ngày 2 – 3; 6 – 7.

Câu 28. Bảng sau cho biết nhiệt độ tại Hà Nội vào một ngày mùa thu.

Thời điểm (giờ)

8

10

12

14

16

18

20

Nhiệt độ ( )

23

25

34

32

26

22

18

Biểu đồ nào biểu diễn bảng thống kê trên.

A.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

B.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

C.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

D.

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Câu 29. Cho biểu đồ:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Tỉ lệ phần trăm số bóng đèn có tuổi thọ 1190 giờ so với tổng số bóng đèn là:

A. 14%;

B. 15%;

C. 16%;

D. 17%.

Câu 30. Cho biểu đồ sau:

30 Bài tập tổng hợp Toán 7 Chương 5 Kết nối tri thức có lời giải

Năm 2019, tổng GDP của Việt Nam là 261 tỉ đô la. Khu vực Dịch vụ đóng góp vào GDP Việt Nam bao nhiêu?

A. 117,44 tỉ đô la;

B. 117,45 tỉ đô la;

C. 117,46 tỉ đô la;

D. 117,8 tỉ đô la.

Xem thử

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác