15 Bài tập Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (có đáp án) - Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

Với 15 bài tập trắc nghiệm Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 7.

15 Bài tập Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (có đáp án) - Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ trắc nghiệm Toán 7 Kết nối tri thức (cả năm) có lời giải chi tiết, bản word trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Câu 1. Khẳng định sai là

A. Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau;

B. Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau;

C. Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau;

D. Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Câu 2. Cho hình vẽ dưới đây, khẳng định đúng là

15 Bài tập Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

A. ΔABC=ΔA'B'C' theo trường hợp cạnh – góc – cạnh;

B. ΔABC=ΔA'B'C' theo trường hợp hai cạnh góc vuông;

C. ΔABC=ΔA'B'C' theo trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông;

D. ΔABC=ΔA'B'C' theo trường hợp cạnh góc vuông – góc nhọn kề.

Quảng cáo

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại B và tam giác MNP vuông tại N, có AB = MN. Cần thêm điều kiện gì để ΔABC=ΔMNP theo trường hợp hai cạnh góc vuông?

A. AC = MP;

B. A^=M^;

C. BC = MP;

D. BC = NP.

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác DEF vuông tại D, có AB = DE. Cần thêm điều kiện gì để ΔABC=ΔDEF theo trường hợp cạnh góc vuông - góc nhọn kề?

A. C^=F^;

B. B^=E^;

C. B^=F^;

D. AC = DF.

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại C và tam giác DEF vuông tại F, có B^=E^. Cần thêm điều kiện gì để ΔABC=ΔDEF theo trường hợp cạnh huyền - góc nhọn?

A. AB = DE;

B. BC = EF;

C. AC = DF;

D. AB = DF.

Quảng cáo

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại C và tam giác MNO vuông tại O, có BC = NO. Cần thêm điều kiện gì để ΔABC=ΔMNO theo trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông?

A. AC = MO;

B. AB = MN;

C. AC = MN;

D. AB = MO.

Câu 7. Cho hình vẽ dưới đây. Khẳng định đúng là

15 Bài tập Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

A. ΔDEG=ΔDFG;

B. ΔDEG=ΔDGF;

C. ΔEDG=ΔFGD;

D. ΔGDE=ΔGFD.

Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây. Khẳng định đúng là

15 Bài tập Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

A. ΔHIK=ΔHJK;

B. ΔIHK=ΔJHK;

C. ΔIHK=ΔKHJ;

D. ΔHIK=ΔKJH.

Quảng cáo

Câu 9. Cho hình vẽ dưới đây. Khẳng định sai

15 Bài tập Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

A. ΔMLO=ΔONM;

B. ΔMOL=ΔOMN;

C. ΔLOM=ΔNOM;

D. ΔLMO=ΔNOM.

Câu 10. Cho hình vẽ dưới đây. Khẳng định đúng là

15 Bài tập Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

A. ΔSRP=ΔQPR;

B. ΔSRP=ΔQRP;

C. ΔRSP=ΔPRQ;

D. ΔPRS=ΔPQR.

Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác POI vuông tại I có BC = OP, C^=P^. Khẳng định đúng là

A. AB = PO;

B. ΔABC=ΔPOI;

C. B^=I^;

D. ΔABC=ΔIOP.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác PMN vuông tại P có AB = PM, AC = PN. Biết B^=60°. Số đo góc N là

A. 60°;

B. 90°;B^=M^

C. 30°;

D. 50°.

Câu 13. Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm của cạnh CD. Khẳng định sai

A. ΔADM=ΔBCM;

B. AD = BM;

C. AD = BC;

D. AMD^=BMC^.

Câu 14. Cho tam giác ABC vuông tại B và tam giác PMN vuông tại M có AC = PN, A^=P^. Biết AB = 4 cm; AC = 5 cm. Chu vi tam giác PMN là 12 cm. Diện tích tam giác PMN là

A. 12 cm2;

B. 10 cm2;

C. 6 cm2;

D. 7,5 cm2.

Câu 15. Cho hình vẽ dưới đây, biết AB vuông góc với BC, AD vuông góc với CD và cạnh AB = AD. Khẳng định sai

15 Bài tập Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

A.ΔBAC=ΔDAC ;

B. ΔBAH=ΔDAH;

C. AC ⊥ BD;

D. ΔBAH=ΔCAD.

Xem thử

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên