15 Bài tập Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác (có đáp án) - Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

Với 15 bài tập trắc nghiệm Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác Toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 7.

15 Bài tập Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác (có đáp án) - Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ trắc nghiệm Toán 7 Kết nối tri thức (cả năm) có lời giải chi tiết, bản word trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Câu 1. Phát biểu đúng là

A. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau;

B. Nếu hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau;

C. Nếu hai cạnh của tam giác này bằng hai cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau;

D. Nếu một góc của tam giác này bằng một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Câu 2. Cho tam giác ABC và tam giác MNP có A^=P^ ; AC = MP, C^=M^. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. ΔABC=ΔPMN ;

B. ΔACB=ΔPMN;

C. ΔBAC=ΔMNP;

D. ΔABC=ΔPNM.

Quảng cáo

Câu 3. Cho tam giác ABC và tam giác MNP có A^=P^; AB = PN, AC = PM. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. ΔABC=ΔPMN;

B. ΔACB=ΔPMN;

C. ΔBAC=ΔMNP;

D. ΔABC=ΔPNM.

Câu 4. Cho tam giác ABC và tam giác có BC = PM; B^=P^. Cần điều kiện gì để tam giác ABC bằng tam giác NPM theo trường hợp góc – cạnh – góc?

A. M^=A^;

B. A^=P^;

C. C^=M^;

D.A^=N^.

Câu 5. Cho tam giác ABC và tam giác có BC = PM; B^=P^. Cần điều kiện gì để tam giác ABC bằng tam giác NPM theo trường hợp cạnh – góc – cạnh?

A. AC = NM;

B. AB = NP;

C. C^=M^;

D. A^=N^.

Quảng cáo

Câu 6. Cho tam giác ABC và tam giác DEFAB = DE, B^=E^,A^=D^. Biết AC = 6 cm. Độ dài DF

A. 4 cm;

B. 5 cm;

C. 6 cm;

D. 7 cm.

Câu 7. Cho tam giác ABC và tam giác DEFAB = DE, AC = DF, A^=D^. Biết B^=60°. Số đo góc E là

A. 90°;

B. 30°;

C. 60°;

D. 120°.

Câu 8. Cho hình vẽ sau, trong đó , AB = CD. Khẳng định đúng là

15 Bài tập Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

A. OA = OC;

B. BAO^=CDO^;

C. OA = OD;

D. ΔAOB=ΔDOC.

Quảng cáo

Câu 9. Cho hình vẽ dưới đây, biết AE = CE, DE = BE. Khẳng định đúng là

15 Bài tập Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

A. ΔAED=ΔCBE;

B. ΔAED=ΔBEC;

C. ΔAED=ΔEBC;

D. ΔAED=ΔCEB.

Câu 10. Cho ΔDEFE^=F^. Tia phân giác của góc D cắt EF tại I. Ta có

A. DIE^=DFI^;

B. ΔDIE=ΔFDI ;

C. IE = IF, DE = DF;

D. DEI^=DIF^.

Câu 11. Cho hình vẽ dưới đây, biết CE = DE và CEA^=DEA^.

15 Bài tập Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

Khẳng định sai

A. ΔAEC=ΔAED;

B. AC = AD;

C. CAE^=DAE^;

D. ACB^=ABD^.

Câu 12. Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia phân giác của góc xOy lấy điểm I tùy ý, qua I vẽ đường thẳng vuông góc với OI cắt Ox ở E và cắt Oy ở F. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. ΔOEI=ΔOIF ;

B. IE = OF;

C. OE = OI;

D.IEO^=IFO^ .

Câu 13. Cho hình vẽ dưới đây, biết đoạn thẳng JK song song và bằng đoạn thẳng ML.

15 Bài tập Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 7

Khẳng định đúng là

A. OP = OL;

B. OP = OJ;

C. OP = OQ;

D. OP = OM.

Câu 14. Cho tam giác ABCAB = AC . Trên cạnh ABAC lấy các điểm D, E sao cho AD = AE. Gọi K là giao điểm của BECD. Chọn câu sai.

A. BD = CE;

B. BE = CD;

C. BK = KC;

D. DK = KC.

Câu 15. Cho tứ giác ABCD, AB//DC, AD//BC, O là giao của AC và BD. Câu nào sau đây đúng?

A. AB = CB;

B. BC = DC;

C. OB = OD;

D. OA = OB.

Xem thử

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên