Bargain down là gìNghĩa từ Bargain down

Ý nghĩa của Bargain down là:

  • Mặc cả hạ giá, thương lượng

Ví dụ minh họa cụm động từ Bargain down:

 
- I BARGAINED her DOWN to half what she originally wanted.
Tôi đã thuyết phục cô ấy hạ nửa giá.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bargain down trên, động từ Bargain còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp