Bargain on là gìNghĩa từ Bargain on

Ý nghĩa của Bargain on là:

  • Mong đợi, chờ đón

Ví dụ minh họa cụm động từ Bargain on:

 
- I hadn't BARGAINED ON him coming.
Tôi đã không mong đợi anh ta đến.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bargain on trên, động từ Bargain còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp