Bargain for là gìNghĩa từ Bargain for

Ý nghĩa của Bargain for là:

  • Mong đợi, chờ đón

Ví dụ minh họa cụm động từ Bargain for:

 
-  I hadn't BARGAINED FOR so many people coming.
Tôi đã không mong đợi quá nhiều người đến.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bargain for trên, động từ Bargain còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp