Beat out là gìNghĩa từ Beat out

Ý nghĩa của Beat out là:

Ví dụ minh họa cụm động từ Beat out:

 
-  They beat out every other team in the league, too.
Họ cũng chiến thắng các đội khác trong giải.

- I will win! You will not beat me out!
Tôi sẽ chiến thắng! Bạn sẽ không đánh bại được tôi đâu!

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Beat out trên, động từ Beat còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp