Beat up là gìNghĩa từ Beat up

Ý nghĩa của Beat up là:

  • Đánh, tấn công dữ dội

Ví dụ minh họa cụm động từ Beat up:

 
-  The mugger BEAT him UP and stole his wallet.
Kẻ trấn lột đánh anh ta dữ dội và cướp chiếc ví của anh ta.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Beat up trên, động từ Beat còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp